Maisto ir agrotechnologijų katedros vedėja dr. Ingrida Kraujutienė ir lektorė dr. Dalė Šumskienė vasario 19-23 d. dalyvavo Savonijos taikomųjų mokslo universiteto organizuojamoje tarptautinėje savaitėje. Savaitės programa sudaryta iš įvairių seminarų, kurie buvo vykdomi Kuopio ir Lisami miestuose. Savonijos universitete skatinamas tarpdiscipliniškumas, organizuojami fundamentiniai, taikomieji tyrimai, skatinama eksperimentinė ar technologinė plėtra. Šiuo tikslu vykdomi įvairaus profilio projektai įvardijami „kompetencijos tinklais“.

Didelis dėmesys skiriamas projektų rengimui, suburiant mokslininkus iš įvairių sričių ir šalių. Akcentuojama švietimo įstaigos darbuotojų svarba, kurie atstovaudami organizacijas ir būdami ambasadoriais skleidžia gerąją patirtį.

Dėstytojos dalyvavo „etiško maisto“ mokymuose, susijusiuose su maisto gamybos ir vartojimo etiniais aspektais. Ši koncepcija apima įvairias sritis, įskaitant gyvūnų gerovę, aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą, sveikatą ir maisto saugą. Etinis maistas gali būti suprantamas kaip pastangos rinktis produktus ir maisto gamybos būdus, kurie mažiausiai kenkia gyvūnams, aplinkai ir žmonių bendruomenėms. Tai apima teisingas darbo sąlygas, sąžiningą atlyginimą ir investicijas į vietos bendruomenes.

Kita mokymų kryptis buvo žemės ūkio srityje vykdomi projektai orientuoti ne tik į pasėlių gerinimą, bet ir darbo saugos užtikrinimą. Mokymų turinys orientuotas į saugaus darbo praktikas, asmeninės apsaugos įrangą ir ergonomikos gerinimą. Tai iniciatyvos, skirtos sumažinti su fiziniu darbu susijusius sužalojimus, įdiegiant ergonomiškesnę įrangą ir darbo metodus.