Projekto E-DESIGN baigiamoji konferencija

Šių metų gruodžio 17 dieną Kauno kolegijoje įvyko tarptautinio projekto European Digital Education for Social Inclusion and Global Neighbourhood (E-DESIGN) (Nr. 604451-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN) baigiamoji konferencija. Trejus metus trukusio projekto, vykdomo pagal „Erasmus+“ programos KA3 veiksmų priemones, finišo tiesiojoje – ne tik projekto rezultatų pristatymas, bet ir pranešimai skaitmeninio švietimo tema bei kūrybinės dirbtuvės.

Prasidėjus baigiamajai konferencijai, sveikinimo žodžius tarė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėja bendrajam ugdymui Agnė Andriuškevičienė ir kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius.

Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius

Vienas pirmųjų konferencijos pranešėjų – lokalizuotų rinkos tyrimų bendrovės „Baltic Salary Survey“ konsultantas Povilas Blusius. Pastarasis pristatė informacinių ir ryšio technologijų specialistų paklausos tendencijas bei pridūrė, kad 9 iš 10 įmonių susiduria su IT specialistų trūkumu. Kita pranešėja – EdTech  projekto vadovė Justina Kugytė – susirinkusiuosius supažindino su vykdoma švietimo skaitmenine transformacija. Jos nuomone, švietimo sistemos efektyvumo ir mokymosi rezultatų kokybės didinimui yra svarbus prieinamas, įtraukus ir tinkamas skaitmeninis ugdymas. Trečiąjį pranešimą apie kibernetinio saugumo aktualijas, dirbant ir mokantis internetinėje erdvėje, skaitė kolegijos Kompiuterinių tinklų administravimo laboratorijos vedėjas Gintaras Butkus. Projekto E-DESING koordinatorė dr. Irma Spūdytė aptarė projekto rezultatus, kilusius iššūkius, pasidžiaugė užmegztais ryšiais su socialiniais partneriais, reikšmingais tolesnių projekto veiklų įgyvendinimui. 

Projekto E-DESIGN koordinatorė dr. Irma Spūdytė

Baigiamojoje projekto konferencijoje susirinkusiųjų laukė ne tik pranešimai skaitmeninimo tema, bet ir kūrybinės dirbtuvės, skirtos išbandyti trimatį modeliavimą bei mikrovaldiklių programavimą, projektuoti galimus sprendimus įvairaus amžiaus žmonių skaitmeninių įgūdžių lavinimui. Dirbtuves vedė Kauno kolegijos Technologijų fakulteto lektoriai dr. Vytautė Juodkienė, Danielius Adomaitis, dr. Ina Bikuvienė.

Manoma, kad sukūrus atitinkamas skaitmeninio švietimo struktūras ir atnaujinus informacinių technologijų užsiėmimų turinį bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų dienos centruose, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centruose bei viešosiose bibliotekose, būtų sudarytos sąlygos socialiai remtinų asmenų grupėms įgyti ir lavinti skaitmenines kompetencijas.

Konferencijos moderatorė dr. Ina Bikuvienė

Daugiau informacijos apie projektą E-DESIGN galite rasti čia.