Kauno kolegijos prioritetas – aukštos kokybės, praktiškos ir inovacijomis grįstos studijos. Vienas svarbiausių elementų, įgyvendinant šį tikslą, yra glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, todėl šiandien buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su technologijų bendrove „Agmis“. 

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius atskleidžia, kad pasirašyta bendradarbiavimo sutartis yra svarbi dėl keleto priežasčių.

„Kauno kolegijos partnerystė su technologijų bendrove „Agmis“ leis sustiprinti informatikos krypties mokslų grupę taikant įvairias priemones – integruotas paskaitas, seminarus, studentų ir dėstytojų praktikas bei stažuotes, bendrus projektus. Bendrovė prisidės prie studijų krypčių strateginio planavimo. Kartu bus plėtojama studentų skatinimo vardinėmis stipendijomis ar kitomis priemonėmis sistema, įvertinant geriausius studentų baigiamuosius darbus“, – pasakoja dr. G. Gecevičius.

Pasak Technologijų fakulteto dekano, bendradarbiavimas tiek su įmone „Agmis“, tiek ir su kitomis lyderiaujančiomis įmonėmis taip pat svarbus siekiant studentams suteikti ne tik teorines, bet ir praktines žinias.

„Bendradarbiavimas su technologijų bendrove „Agmis“ svarbus norint studentams suteikti ne tik teorines informatikos srities žinias. Itin svarbi „realaus pasaulio“ praktinė patirtis bei galimybės jas patikrinti konkrečiuose projektuose. Kauno kolegijos ir „Agmio“ bendradarbiavimas apims galimybę studentams bendrovėje atlikti praktikas, stažuotes, vykdyti bendrus tyrimus, prisidėti prie studentų ir dėstytojų kuriamų produktų, taip pat įtraukiant bendrovės darbuotojus į studijų procesus. Toks bendradarbiavimas svarbus ir dėl studentų profesinio orientavimo, pristatant ateities darbo rinkos tendencijas ir vertinant įsidarbinimo iškart po baigtų studijų galimybes“, – pastebi Technologijų fakulteto dekanas.

Dr. G. Gecevičius taip pat atkreipia dėmesį į augantį informatikos specialistų poreikį, kuris nemažės ir ateityje. „Informatikos specialistų poreikis nuolat auga. Siekiant atliepti darbo rinkos poreikius, Kauno kolegija bendradarbiauja su pirmaujančiomis technologijų srities įmonėmis. Bendrovės „Agmis“ sukurti technologiniai sprendimai naudojami daugiau nei 30 pasaulio šalių, 4 žemynuose“, – sako Technologijų fakulteto dekanas dr. G. Gecevičius.