2022 metų lapkričio 29 dieną Kauno kolegijoje vyks išorinis tarptautinis matavimų inžinerijos studijų krypties vertinimas, atliekamas VĮ Studijų kokybės vertinimo centro. Susitikimas su vertinimo grupe vyks kolegijos erdvėse.

Studijų krypčių vertinimas atliekamas atsižvelgiant į septynias vertinamąsias sritis: 1) studijų tikslus, rezultatus ir turinį; 2) mokslo ir studijų veiklos sąsajas; 3) studentų priėmimą ir paramą, skirta jiems; 4) studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą; 5) dėstytojus; 6) studijų materialiuosius išteklius; 7) studijų kokybės valdymą ir viešinimą. Kiekviena vertinamoji sritis įvertinama pagal 5 balų vertinimo skalę.

Kviečiame susipažinti su vertinimo grupės nariais ir vizito darbotvarke.