2020 m. sausio 21 d. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros docentė Renata Gudaitienė ir Menų fakulteto Pedagogikos katedros diplomantė Rusnė Derkašiūtė svečiavosi Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje. Priešmokyklinio ugdymo ir pirmos klasės pedagogams doc. R. Gudaitienė vedė seminarą tema seminarą „Matematinių sąvokų „taškas“, „linija“, „atkarpa“ įsisavinimas, taikant animacines pasakas“. Taip pat organizuotos kūrybinės dirbtuvės priešmokyklinio amžiaus rusakalbiams ir lietuviakalbiams vaikams, siekiant matematinių sąvokų užtvirtinimo. Susitikimo metu buvo pasidalinta naudinga patirtimi, suteiktos vertingos konsultacijos ir pristatyta mokomoji medžiaga. Veiklos vaikams vestos lietuvių ir rusų kalbomis.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai labai džiaugėsi mokomąja medžiaga – Medijų technologijų ir Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programų studentų ir dėstytojų bendradarbiavimo metu sukurtais

animaciniais mokomaisiais filmukais. Rusakalbių grupės pedagogė Viktorija džiaugėsi, kad animacines pasakas bus galima pritaikyti ne tik mokantis matematinių sąvokų, bet ir mokantis lietuvių kalbos.

Ikimokyklinio ugdymo grupių moksleiviai guviai dalyvavo atsakinėdami į klausimus ir įvairiais būdais (piešdami, klijuodami iš spalvoto popieriaus iškirptas ir dėliodami konstruktorių detales) atvaizdavo matytas animacines pasakas, naudodami filmukuose paminėtas geometrines formas.