Savanoriška veikla pastarąjį dešimtmetį pasiekė dar nebūtas populiarumo aukštumas. Kintantis žmonių požiūris, šokiravę pasaulinės reikšmės įvykiai, didėjantis savirealizacijos troškimas – priežastys, kurios savanorystę pavertė lygiaverte konkurente įprastoms žmonių vykdomoms veikloms. Atsižvelgus į tai, Technologijų fakulteto iniciatyva kolegijos studentams buvo suorganizuota paskaita apie vietinės ir tarptautinės savanorystės galimybes. Aktualią temą Kauno kolegijos Studijų centre gvildeno VšĮ „Actio Catholica Patria“ atstovės.

VšĮ „Actio Catholica Patria“ – viena pirmųjų jaunimo veiklos organizacijų Lietuvoje, aktyviai veikianti nuo 1991 metų ir teikianti jauniems žmonėms socialines bei kultūrines paslaugas. „A.C. Patria“ padeda jauniems žmonėms ir organizacijoms atrasti savanorystės galimybes Lietuvoje ir užsienyje, konsultuoja vietinės ir tarptautinės savanorystės klausimais. „A. C. Patria“ sudaro savanorių centras, atviras jaunimo centras „Vartai“, savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“ ir metodinis centras.

„A. C. Patria“ atstovės susitikime su Kauno kolegijos studentais

Anot „A. C. Patria“ atstovių, savanorišką veiklą galima nesunkiai prilyginti neformaliam mokymuisi, kuomet įgyjamos teorinės žinios, vėliau pritaikomos praktinėje veikloje, tobulinamos skirtingų sričių kompetencijos, o įgyvendinta savanorystė yra pripažįstama darbdavių tarpe. Savanoriška veikla neturėtų būti atliekama, siekiant materialinio atlygio ar pelno, norint savanoriais pakeisti darbuotojus, gaunančius atlygį už darbą.

Organizacija savanorišką veiklą siūlo atlikti daugybėje skirtingų sričių: pabėgėlių ir migrantų priėmimas ir integravimas, nelaimių prevencija ir atkūrimas, aplinka ir gamtos apsauga, sveikata ir gera savijauta, švietimas ir mokymas bei kt. „A. C. Patria“ kviečia jaunuolius veikti neatlygintinai, prisijungus prie Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST), Europos solidarumo korpuso (ESK) savanorių gretų. Renkantis aukštąjį mokslą Lietuvoje, už ilgalaikę (3 mėn.) savanorystę ESK yra skiriama 0,25 balo, pridedamo prie konkursinio balo.

Norinčiuosius įsitraukti į savanorišką veiklą, kviečiame susisiekti su „A. C. Patria“ atstovais:

Giedre ir Ieva, savanorių mentorėmis Jaunimo savanoriškoje tarnyboje, tel. nr. 8 63 77 13 42, el. p. patria.savanoriai@gmail.com, jst.patria@gmail.com;

Dėl savanorystės Europos solidarumo korpuse, tel. nr. 8 67 00 51 03, el. p. solidarity.patria@gmail.com, patria.volunteers@gmail.com.