2020 m. sausio 21–22 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakultete vyks viešieji baigiamųjų darbų pristatymai. Atliktus darbus pateiks keturių studijų programų – agroverslų technologijų, informacinių finansų sistemų, infotronikos ir geodezijos – studentai.

Pirmieji, sausio 21 dieną, baigiamuosius darbus viešai pristatys agroverslų technologijų ir pirmos laidos informacinių finansų sistemų studijų programos studentai.

2020 m. sausio mėnesio Technologijų fakulteto studentų baigiamųjų darbų viešojo pristatymo grafikas:

Grupė Studentų skaičius Gynimo data Valanda Auditorija
Agroverslų technologijos ATI-5 11 2019 01 21 900 1-57 aud. Pramonės pr. 22
Informacinės finansų sistemos IFS-6 21 2019 01 21 900 2-19 aud.  Pramonės pr. 20
Infotronika INF-6 12 2019 01 22 900 2-19 aud.  Pramonės pr. 20
Geodezija GDI-4 13 2019 01 22 900 1-57 aud.  Pramonės pr. 20

Kviečiame dalyvauti!