Lietuvoje, o ypač Kauno regione, kaip ir visame pasaulyje, pramoniniame sektoriuje ir kasdieniniame žmonių gyvenime, milžinišku tempu plečiasi automatinių ir robotizuotų sistemų taikymas ir naudojimas. Atsiranda vis sudėtingesnėmis ir naujomis inovacijomis pagrįstos automatizuotos ir robotizuotos sistemos. Pastaruoju metu diegiamose mechatroninėse sistemose ir roboto-technikoje vis didesnį, ar net pagrindinį, vaidmenį užima dirbtinis intelektas ir programavimo technologijos. Spartus šio sektoriaus vystymasis susiduria su kvalifikuoto personalo, galinčio ne tik diegti, bet ir kurti įvairias automatines ir roboto-technines sistemas, trūkumu. Besivystančiam Lietuvos automatikos ir robotikos pramonės sektoriui, ypač trūksta kvalifikuoto personalo, tokio kaip automatikos ir robotikos inžinierių.

Pastaruoju metu vis dažniau yra diegiamos mechatroninės ir robotinės sistemos, gebančios savarankiškai priimti įvairius sprendimus. Tokių išmaniųjų sistemų veikimas pagrįstas programavimo inovacijomis ir dirbtinio intelekto diegimu. Pastarosios sistemos yra automatikos ir robotikos profesionalų kūriniai, reikalaujantys ypač aukšto lygio inovacijomis pagrįstų ir nuolat atnaujinamų žinių bagažo. Šiuo metu Lietuvoje automatikos ir robotikos sektoriuje fiksuojamas vienas didžiausių šios srities darbuotojų poreikių, o tuo tarpu atlyginimai šiame sektoriuje vieni didžiausių (vidutinio lygio inžinieriaus atlyginiams siekia 2000 Eur į rankas ir daugiau).

Neretai galima išgirsti, kad automatikos ir robotikos pramonės sektoriuje augantis specialistų poreikis ir didėjantys atlyginimai dažnai jau lenkia IT sektorių, kadangi IT darbuotojų kiekis kai kuriuose sektoriuose pastaruoju metu jau yra perteklinis. Visgi ne tik įvardintos specialistų poreikio kitimo tendencijos, bet ir užduočių įgyvendinimui reikalingi specialistų įgūdžiai lemia automatikos ir robotikos srities pranašumus. Vienas jų – labai vertinamas darbdavių, tačiau dažnai nepastebimas žmonių, besirenkančių ateities profesiją – kūrybiškumas. Šios srities specialistų darbo kasdienybė ir studijos neįsivaizduojama be kūrybinio, inžinerinio užduočių sprendimo naudojant programavimo technologijas, kuriant ir diegiant dirbtinio intelekto sistemas bei dirbant su automatikos ir robotikos objektais, tokiais kaip pramoniniai valdikliai, elektrinės pavaros, robotizuotos mechatroninės sistemos ir kt.

Kauno kolegijoje Technologijų fakultete ruošiant automatikos ir robotikos srities būsimus specialistus, kompetencijų laukas užpildomas pramonių valdiklių ir sistemų programavimo, skaitmeninės elektronikos, procesų automatizavimo, robotikos, dirbtinio intelekto sistemų kūrimo ir diegimo žiniomis ir įgūdžiais. Studijų proceso metu laikomasi koncepcijos, kurią sudaro kertiniai komponentai, tokie kaip žinios, įgūdžiai ir patirtis. Ši profesionalų ruošimo koncepcija leidžia paruošti pilnavertį automatikos ir robotikos specialistą, gebantį sėkmingai konkuruoti šiandieninėje darbo rinkoje ir būti darbdavių geidžiamu profesionalu. Kalbant apie automatikos ir robotikos studijas Kauno kolegijoje yra maksimaliai lavinami būsimų specialistų praktiniai įgūdžiai, atliekant laboratorijose įvairias inžinerines užduotis, reikalaujančias kūrybingumo bei vykdant gamybines praktikas lyderiaujančiose šio sektoriaus įmonėse, tokiose kaip UAB Elinta, UAB Automatikos biuras ir kt.

Keliant Automatika ir robotika studijų programoje dėstančių dėstytojų ir studentų kompetencijas bei įgyjant papildomą patirtį yra vykdomi tarptautiniai, edukaciniai projektai. Vienas iš tokių projektų VR-PLC TRAIN THE TRAINERS (R-PLC:TTT Nr. 23188) Kauno kolegijos vykdytas kartu su LINPRA bei su partneriais iš Vokietijos (Ruhr-University Bochum) ir Lenkijos (LUKASIEWICZ Research Netrukus-Institute for Sustainable Technologies), kurio tikslas – apmokyti VR-PLC instruktorius, kaip naudoti virtualią mokymosi aplinką mokymo procese.

Projektas daugiausia dėmesio skyrė profesinio rengimo ir mokymo įstaigoms, ruošiant naujas studijų programas, adaptuotas prie virtualiosios realybės technologijų. Sukurta mokymų medžiaga rėmėsi virtualios realybės principais, kurie besimokančiajam suteikia galimybę labiau įsisavinti mokymų medžiagą per vizualiai matomus pavyzdžius iš realios darbo aplinkos. Virtualios realybės principais valdoma technologija švietimo mokymosi institucijose nėra plačiai integruota į mokymosi procesus, kadangi sklandžiam procesui užtikrinti reikalinga technologinė įranga, sudarytas specialus mokymosi turinys bei mokytojų ir studentų pasirengimas naudotis šia technologija. Sukurta mokymų programa patalpinta „Skills.Move“ mokymų aplinkoje. Pasibaigus projektui visa mokymų medžiaga ir seminarai bus prieinami kaip savarankiškas internetinis kursas per EITM „Skills.Move“ platformą. Ne tik mokymai bus prieinami, bet „Skills.Move“ platforma, kurią VR-PLC instruktoriai galės naudoti mokydami savo bendradarbius.

Straipsnis publikuotas BNS (angl. Baltic News Service). https://sc.bns.lt/view/item/475866