Dėstytojai Virginijus Valčiukas ir Vidas Vainoras

Gruodžio 6-10 dienomis fakulteto Medijų technologijų katedros dėstytojai Vidas Vainoras ir Virginijus Valčiukas, ir katedros vedėja dr. Daiva Sajek lankėsi Portugalijoje – skaitė paskaitas Portalegre politechnikos institute (Instituto Politécnico de Portalegre). Aplankytoje institucijoje yra ruošiami medijų meno ir technologijų specialistai, kuriantys žiniatinklio dizaino, kompiuterinės grafikos, vaizdo ir garso, animacijos bei kitus medijų produktus. Aptariamoje aukštojoje mokykloje yra realizuojamos bakalauro, magistro ir trumpojo ciklo studijų programos.

Medijų technologijų katedros delegacija paskaitose dalyvavusiems studentams pristatė „Adobe InDesign“ programinės įrangos galimybes, taip pat kintamų duomenų taikymą, atliekant maketavimo darbus. Studentai buvo supažindinti su „Adobe Premiere“ ir „Adobe After Effects“ programomis, dinaminių ryšių taikymu, skaitmeninių grafinių medijų technologijų inovacijomis ir kt. Studentai noriai įsitraukė į lektorių inicijuotą diskusiją.

Portalegre politechnikos instituto dėstytojai svečius supažindino su savo dėstomų dalykų programomis, laboratorijose esančia įranga, studentų darbais. Su institucijos administracijos atstovais buvo aptarti tarptautinio bendradarbiavimo aspektai, mokslinė ir projektinė veikla, Medijų technologijų katedros studentams sudaromos sąlygos dalyvauti „Erasmus+“ mainų programoje, rinktis magistrantūros studijas.

Portalegre politechnikos institutas, kaip ir Kauno kolegija, aktyviai dalyvauja tarptautinės asociacijos IC (International Circle of Educational Institutes for Graphic Media Technology and Management) veikloje bei dalijasi patirtimi, ruošiant medijų specialistus.