Spalio 8–11 d. Uzbekijos sostinėje Taškente vyko tarptautinė 51-oji metinė aukštųjų mokyklų tinklo ICEIGATM (angl. International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management) konferencija, kurioje dalyvavo ir Kauno kolegijos Medijų technologijų katedros dėstytojai. Į renginį susirinko Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos, Pietų Korėjos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų atstovai, Taškento Tekstilės ir lengvosios pramonės instituto bendruomenė – dėstytojai ir studentai, taip pat gausus šalies spaudos įmonių vadovų ir specialistų būrys.

Šiemet konferencijoje skaityti du Medijų technologijų katedros dėstytojų pranešimai: Daiva Sajek pristatė studijų programų perspektyvas pranešime „Transformation of study programms in Media Industry: new skills and teaching methods“. Virginijus Valčiukas skaitė pranešimą „Application of interactive tools on teaching process of Media Technology“ ir demonstravo elektroninio kompiuterinės grafikos leidinio, sukurto Medijų technologijų katedros dėstytojų ir studentų komandos, panaudojimo nuotolinėms studijoms galimybes. Didžiausias dėmesys konferencijoje buvo skirtas studijų programų vystymo ir atnaujinimo perspektyvoms medijų sektoriaus transformacijos kontekste.

Konferencijos dalyviai apsilankė tarptautinėje spaudos ir reklamos medžiagų bei įrangos parodoje Taškente. Svečiai buvo pakviesti į naujos, modernios ir vienos didžiausių šalyje spaustuvių atidarymą ir turėjo galimybę susipažinti su naujos įrangos, technologijų ir medijų verslo metodų taikymu įmonėje. Iš įvairių šalių susirinkę aukštųjų mokyklų atstovai susipažino ir su senąja sostine Samarkandu. Renginių ciklą vainikavo tarptautinis spaudos ir skaitmeninių medijų įmonių vadovų, tiekėjų, specialistų bei mokslo ir studijų institucijų atstovų forumas.