Gegužės mėnesio pabaigoje Daiva sajek, Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros vedėja, ir Gitana Ginevičienė, Laima Numavičė, Alma pocienė, katedros lektorės, pasinaudojusius tarptautinių mainų programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, viešėjo Tomaro politechnikos institute, įsikūrusiame Tomaro mieste, Portugalijoje. Katedros delegacija skaitė temines paskaitas instituto studentams, dalyvavo organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse bei sėmėsi naujų idėjų svečioje aplinkoje.

Lektorės ne tik skaitė temines paskaitas medijų, dizaino ir grafikos studijų studentams, bet ir supažindino instituto dėstytojus su Kauno kolegijos vykdomomis studijų programomis bei projektais, sukaupta praktine patirtimi ir ateities perspektyvomis. Medijų technologijų katedros dėstytojos aplankytame aukštosios mokyklos Technologijų ir meno departamente vedė dalykinius užsiėmimus akademinei bendruomenei, drauge diskutavo skaitmeninių procesų žiniasklaidoje, lazerinio graviravimo, nacionalinių simbolių vaizdavimo temomis. Siekiant labiau įsigilinti į pastarąją, buvo įgyvendintos kūrybinės dirbtuvės – „Tautinių grafinių simbolių naudojimas moderniame dizaine“.

Apsilankymo metu daug dėmesio buvo skirta bendradarbiavimo tarp aukštųjų mokyklų galimybių aptarimui su departamento vadove Regina Delfino. Lektorių komanda buvo supažindinta su Tomaro politechnikos instituto realizuojamomis bakalauro ir magistro studijų programomis, turimomis laboratorijomis bei įranga.