Kauno kolegijos Pramonės inžinerijos ir robotikos katedra organizuoja Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks spalio 26–29 d. nuotoliniu būdu. Kursai rengiami pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programas. Mokymuose bus nagrinėjamos matininkams ir geodezininkams aktualios matavimo technikos ir technologijų, teritorijų planavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, erdvinių informacinių sistemų, valstybinio geodezinio pagrindo, žemės teisės ir kitos temos, taip pat skirtingos konkrečiai specialybei sritys.

KURSŲ ĮKAINIAI: 

Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai  190 eurų
Kursai tik matininkams arba tik geodezininkams  130 eurų

REGISTRACIJA

Registracija į kursus vykdoma iki 2023 m. spalio 15 d.
Registracijos anketa.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės: tel. 8614 22743;  el. p. vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

APMOKĖJIMAS

Už kursus būtina apmokėti ne vėliau kaip 3 dienos iki kursų pradžios, gavus patvirtinimą, kad surinkta grupė. Mokestį pervesti į Kauno kolegijos sąskaitą:

Sąskaitos Nr.: LT287300010002229776    Swedbank
Gavėjo įmonės kodas: 111965284

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: TF už matininkų ir/ar geodezininkų kursus ir kursų dalyvio vardą ir pavardę.

Pastabos:
1)  
jeigu mokama už kelis asmenis, nurodykite visų dalyvių vardus ir pavardes;
2)  Pavedimo kopiją atsiųsti el. p. vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

NUORODOS:
Geodezijos ir kartografijos darbai
Nekilnojamų daiktų kadastro duomenų nustatymas