2019 m. gruodžio 10 d. 13 val. 1-57 auditorijoje (Pramonės pr. 22) vyks Technologijų fakulteto dėstytojų susirinkimas, kuriame bus keliami kandidatai į kolegijos Akademinę Tarybą ir renkami Rinkikai.

Akademinės tarybos nariu renkamas dėstytojas, prisidedantis prie Kauno kolegijos strategijos įgyvendinimo, puoselėjantis institucijos vertybes, turintis žinių, patirties ir gebėjimų, reikalingų Akademinės tarybos nario pareigoms vykdyti.

Visų Technologijų fakulteto dėstytojų dalyvavimas susirinkime privalomas.