2018 m. Technologijų fakultetas prisijungė prie projekto „Skills for Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training“, kuris yra vykdomas pagal „Erasmus+“ programos KA2 veiklą. Vasario 15 d. Kauno kolegijoje vyko projekto „Skilled Up“ kvalifikacijos kėlimo mokymai, skirti visos Lietuvos baldų ir medienos įmonių darbuotojams: staklininkams, projektuotojams, inžinieriams, direktoriams ir kt. Mokymuose dalyvavo tokių įmonių, kaip UAB „Theca Furniture“, UAB „Scapa Baltic“, UAB „Fitsout“,  UAB „Svenheim“, UAB „Baltic Furniture Components“, UAB „Ruksa“, UAB „LHM Interior“, UAB „Furnitus“ ir kt. atstovai. Visi dalyviai išklausys 9 skirtingus modulius: nuo technologinių iki vadybinių ir ekonominių, o mokymai tęsis iki 2021 m. rugsėjo/spalio mėnesio.

Projektas „Skills for Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training“ yra nukreiptas į mokymosi visą gyvenimą skatinimą, bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, užtikrinant palankias sąlygas mokymuisi darbo vietoje. Šiuo tikslu aukštojo mokslo institucijos, pramonės įmonės, profesinio mokymo centrai bei asociacijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos susibūrė į konsorciumą, tęsiantį ilgalaikį bendradarbiavimą.

Projekto numeris: 601123-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA.