2021 metų balandžio 14-16 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto atstovai dalyvavo penktajame tarptautinio projekto E-DESIGN: European Digital Education for Social Inclusion and Global Neighbourhood (Nr. 604451-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN), vykdomo pagal Erasmus+ programos KA3 veiksmo priemones, partnerių susitikime.

E-DESIGN projekto tikslas – sukurti Europos skaitmeninę mokymo platformą, skirtą socialinei įtraukčiai ir visuotinei kaimynystei skatinti. Projektas skirtas kovai su socialine nelygybe,  socialiai remtinų grupių, ypač migrantų ir pabėgėlių, skaitmeninių kompetencijų plėtojimui, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo ir aktyvaus įsitraukimo į bendruomenės veiklą galimybes.

Virtualiame projekto partnerių susitikime dalyvavo Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros docentė dr. Irma Spūdytė, Aplinkos inžinerijos katedros dėstytoja dr. Vytautė Juodkienė ir tarptautinės veiklos koordinatorė Viktorija Gudauskaitė. Kartu su partneriais iš Vokietijos, Portugalijos, Graikijos, Kipro ir Italijos buvo aptarti tarpiniai projekto rezultatai, tolesni planai ir baigiamosios konferencijos, kuri planuojama 2021 m. lapkričio mėnesį, klausimai. Susitikimą moderavo projekto koordinatoriai iš Vokietijos.

Paskutinis projekto partnerių susitikimas planuojamas 2021 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos apie projektą ir vykdomas veiklas galima rasti čia.