Spalio 7–12 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedros dėstytojos Ernesta Trečiokienė ir Irina Koscelkovskienė pagal Erasmus+ programą lankėsi Bulgarijos Plovdivo Žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Gyvulininkystės mokslų katedroje. Išvyka dėstytojoms buvo intensyvi ir turininga: vestos paskaitos, dalyvauta konferencijoje, su universiteto atstovais diskutuota apie bendradarbiavimą.

Dėstytojos skaitė paskaitas apie pieno, mėsos ir žuvies pramonės tendencijas Europoje ir Lietuvoje bei Lietuvos tradicinių pieno, mėsos ir žuvies produktų gamybos specifikas. Katedroje taip pat buvo organizuoti Lietuvos tradicinių produktų juslinės analizės mokymai.

Kauno kolegijos atstovės Ernesta Trečiokienė ir Irina Koscelkovskienė įsitraukė ir mokslinę veiklą – dalyvavo Plovdivo Maisto technologijų universiteto 66-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Maisto mokslas, inžinerija ir technologija 2019“ („Food Science, Engineering and Technology 2019). Docentė Ernesta Trečiokienė skaitė pranešimą tema „Effects of fructose and stevia on the rheological, technological and sensory characteristics of ice cream“.

Vizito Plovdivo universitetuose metu dėstytojos su universiteto prorektoriumi mokslui ir tarptautiniam bendradarbiavimui prof. S. G. Dragoev’u aptarė tarptautinių studijų mainų ypatumus, užmezgė naujus ryšius su Plovdivo Maisto technologijų universiteto atstovais. Tikimasi, kad užmegzti ryšiai paskatins tarptautinį bendradarbiavimą tarp institucijų, studentų ir dėstytojų mainus, mokslo tiriamąsias ir projektines veiklas.

Plovdivo Žemės ūkio universiteto tarptautinių ryšių skyrius pakvietė Kauno kolegiją dalyvauti Erasmus+ tarptautinėje savaitėje, kuri vyks 2019 metais lapkričio 11–15 dienomis.