Kauno kolegijos Technologijų fakultete vykdomai Infotronikos studijų programai skirtas išskirtinis dėmesys – suteiktas prestižinis „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Tokiu asociacijos „Investors‘ Forum“ ir tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ įvertinimu parodoma, kad studijų programa atitinka užsienio investuotojų lūkesčius, o ruošiamų specialistų perspektyvos darbo rinkoje yra itin aukštos. Įvertinimas suteiktas ištyrus rinkos tendencijas ir verslo poreikius, užsienio investuotojams įvertinus Infotronikos studijų programos atstovų bendradarbiavimo su verslu efektyvumą, programos turinį.

„Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklą suteikiantis pažymėjimas birželio 6 dieną „Baltic Investors Forum 2019“ apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktas Kauno kolegijos direktoriui Pauliui Baltrušaičiui. Jis apdovanojimą perdavė Informatikos katedros vedėjai, Infotronikos studijų programos kūrėjai Dalei Lukšaitei.

Vieni iš perspektyvių studijų elementų yra kokybiškas studijų turinys, darbo rinkos poreikius atitinkančių darbuotojų rengimas. Į studijų programų rengimo ir gerinimo procesą, siekiant kokybės ir realių studentų žinių pritaikomumo, Kauno kolegijos atstovai įtraukia verslo atstovus, kurie nurodo, kokių darbuotojų žinių ir įgūdžių pageidauja. Infotronikos studijų programos atstovai sėkmingai žengia šiuo keliu ir ketina tikslingai tęsti darbus. D. Lukšaitė džiaugėsi pasiektais rezultatais ir dėkojo už dėstytojų indėlį bei teigė, kad norint išlaikyti ir kartu gerinti kokybę, reikia nuosekliai dirbti.