Automatikos ir robotikos studijų programa priskiriama elektros ir energijos inžinerijos studijų krypčiai, kuriai „Ignitis grupė“ skyrė finansinę paramą. Technologijų fakultetui, pirmojo ir antrojo kurso studentų stipendijoms skirta 33 tūkst. Eur.

Priimant sprendimus dėl stipendijų skyrimo, atsižvelgta į studentų aktyvumą konferencijose ir seminaruose, įsitraukimą į vykdomus projektus, mentorystės programas. I – ojo kurso studentams svarbus konkursinis stojimo balas, vykdytų projektų skaičius, savanoriška veikla. II – ojo kurso studentų yra vertinamas pirmo kurso metinis balo vidurkis, dalyvavimas projektinėje energetikos srities veikloje, įsitraukimas į savanorišką veiklą. Pagal vertinimo metodiką, pristatyti I ir II kurso studentų pateikti prašymai – motyvaciniai laiškai. Iš pretendavusiųjų I – ojo kurso studentų, 67 proc. buvo skirtos stipendijos, iš II – ojo kurso 56 proc. pretendavusiųjų studentų.

„Ignitis grupė“ stipendijų skyrimas yra svarbi švietimo proceso ir studijuojančiųjų motyvacijos dalis, skatinanti konkuruoti, siekti aukštesnių akademinių rezultatų, aktyviau įsitraukti į mokymosi procesą. Tuo pat metu studentai įsitraukia į „Automatikos ir robotikos“ programos siūlomus projektus, renkasi juos dominančias užduotis, kas padeda palaikyti teigiamą grįžtamąjį ryšį.