Lapkričio 25-29 dienomis Aplinkos inžinerijos katedros dėstytoja Ina Živatkauskienė skaitė paskaitas Portugalijos Bragansos politechnikos institute (IPB). Bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamųjų kursų studentai buvo supažindinti su agrarinių teritorijų Lietuvoje apsauga, inovatyviais sprendimais, siekiant išsaugoti kokybiško vandens ir dirvožemio išteklius, ūkininkavimo kultūra ir šių dienų iššūkiais žemės ūkio sektoriuje ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Studentai noriai dalijosi savo įžvalgomis apie žemės ūkio ir maisto technologijų svarbą, mokslo ir verslo sinergiją bei domėjosi galimybe atvykti į Lietuvos ūkius ir įmones atlikti baigiamąsias praktikas.

Vizito metu Agronomijos fakulteto prodekanas dr. Antonio Castro Ribeiro I. Živatkauskienę supažindino su mokymosi erdvėmis bei akademine ir mokslo tyrėjų bendruomene. Taip pat buvo aptarti mokymo organizavimo procesas ir atvykusių studentų integravimas – šie klausimai labai aktualūs, kadangi šiuo metu Aplinkos inžinerijos katedros Agroverslų technologijų studijų programos studentas yra išvykęs studijuoti į IPB. Aplinkos ir gamtos išteklių katedros vedėjas dr. Artur Goncalves suorganizavo studento J. Stanaičio ir jam dėstančių dėstytojų susitikimą su Kauno kolegijos API katedros vedėja I. Živatkauskiene, kurio metu buvo pasidžiaugta puikiomis Kauno kolegijos studento anglų kalbos žiniomis, pastangomis siekti gerų rezultatų ir naujų žinių, studijuojant Bragansos politechnikos institute. Pats studentas akcentavo dėstytojų paslaugumą ir nuoseklų darbą su atvykusiais studentais, tačiau jam trūksta sportui pritaikytų erdvių, kadangi studentas – rezultatyvus krepšininkas. Į išsakytas studento pastabas reagavo katedros vedėjas dr. A. Goncalves, įsipareigodamas sudaryti sąlygas studentui aktyviai žaisti krepšinį kitos institucijos sporto salėje.

Bragansos politechnikos instituto dėstytojai ir tyrėjai buvo pakviesti atvykti į Kauno kolegijoje organizuojamus tarptautinius renginius, aktyvinti studentų mainus ir mokslo tyrėjų bendradarbiavimą aplinkosaugos, agroinovacijų bei maisto technologijų srityse.