2023 m. lapkričio 15 d. Pasaulinei geografinių informacinių sistemų (GIS) dienai paminėti, Kauno kolegijos Technologijų fakultete buvo organizuojamas renginys „GIS diena 2023“. Šiais metais Pasaulinė GIS diena Kauno kolegijoje minima septynioliktąjį kartą.

Per septyniolika metų, lavinant jaunų žmonių erdvinį mąstymą ir supratimą apie GIS taikymą įvairiose profesinėse srityse ir prisidedant prie švietimo būklės gerinimo Lietuvoje, Kauno kolegijoje buvo suorganizuota daugybė seminarų, konkursų, kūrybinių dirbtuvių ir viktorinų skirtų moksleiviams ir studentams. Kolegijos dėstytojai ir studentai lankėsi Lietuvos vidurinio ugdymo mokyklose ir gimnazijose, kuriose vedė netradicines pamokas GIS tematika. Tarptautinė vaizdo konferencija, pavadinimu „GIS Day“, imta organizuoti 2018 metais.

Šią dieną įvardytų sistemų naudotojai dalijasi įžvalgomis apie geografines informacines sistemas. Geografinių informacinių sistemų technologiniai sprendimai, gaunami rezultatai skatina dalintis žiniomis apie geoerdvinių technologijų panaudojimą, jų supratimą ir pritaikymą aplinkosaugoje, logistikoje ir kitose srityse per ekonominių rodiklių analizę,  įvairių statistinių duomenų stebėseną ir miestų infrastruktūros vystymą.

„GIS diena 2023“ renginio tikslas – didinti GIS technologijų išmanymą visuomenėje bei jų naudojimą organizacijose, didžiausią dėmesį skiriant jaunimo mokymui. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į tai, koks svarbus erdvinis suvokimas, geografijos ir informacinių technologijų ryšys.

Renginio teorinėje dalyje Technologijų fakulteto Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros dėstytoja doc. dr. Vytautė Juodkienė supažindino su geografinės informacijos sistemų sprendimais, konkrečiais teminiais kūrybiniais pavyzdžiais ir galimybe GIS taikyti mokymui(si), tobulinant erdvinį mąstymą ir skatinant kūrybiškumą bei bendradarbiavimą.

Praktinėje dalyje Geodezijos studijų programos studentai dalyvavo Geografinių informacinių technologijų žinių patikrinimo konkurse, kur pagrindinius prizus įsteigė pasaulinė GIS lyderė – JAV kompanija Esri Inc. ir Kauno kolegija.