Šešioliktus metus iš eilės lapkričio 16-ąją Technologijų fakultete buvo minima Pasaulinė geografinių informacinių sistemų (GIS) diena. Tradiciškai, siekiant įprasminti šią dieną, fakultete vyko renginys „GIS diena 2022“ (angl. „Gis Day 2022“). Renginio tikslas – gerinti supratimą apie GIS visuomenės gretose ir skatinti jų diegimą bei panaudojimą organizacijose.

Geodezijos studentai „GIS diena 2022“

Įvardytų sistemų naudotojų turimos kompetencijos, susijusios su geografinių informacinių sistemų technologiniais sprendimais ir gaunamais rezultatais, sudaro teorinį lauką, leidžiantį aptariamą dieną dalytis žiniomis apie geoerdvinių technologijų panaudojimą, jų supratimą ir pritaikymą aplinkosaugoje, logistikoje, analizuojant ekonominius rodiklius, stebint įvairius statistinius duomenis, vystant miestų infrastruktūrą. Minint Pasaulinę GIS dieną, siekiama atkreipti jaunimo dėmesį į tai, koks svarbus yra erdvinis suvokimas, geografijos ir informacinių technologijų ryšys.

Šių metų renginyje Technologijų fakulteto Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros dėstytoja doc. dr. Vytautė Juodkienė susirinkusius studentus, pasirinkusius geodezijos studijas, supažindino su naujausiais GIS sprendimais, konkrečiais teminiais kūrybiniais pavyzdžiais ir galimybe GIS taikyti mokymui(si), tiek tobulinant erdvinį mąstymą, tiek skatinant būsimųjų specialistų kūrybiškumą bei bendradarbiavimą. Praktinėje dalyje studentai dalyvavo Geografinių informacinių technologijų žinių patikrinimo konkurse, kuriame pagrindinius prizus įsteigė pasaulinė GIS lyderė – JAV kompanija „Esri“.

Lapkričio 22 dieną geodezijos studijų II kurso studentai vyks į Rygos technologijų universitetą, kuriame, minint Pasaulinę GIS dieną tarptautiniu mastu, pristatys pranešimą „Students GIS scientific activity at Kaunas University of Applied Sciences“.