Kazachstane įsikūrusios akademijos atstovės ir Kauno kolegijos lektorius Valdas Urbanavičius

Pastaraisiais mėnesiais būsimuosius geodezijos specialistus ruošiantys Kauno kolegijos Technologijų fakulteto lektoriai intensyviai kuria tarptautinius ryšius tarp aukštojo mokslo įstaigų, organizuojančių matavimų inžinerijos studijų krypties programas. Vienas tokių dėstytojų – Valdas Urbanavičius, vykęs į Kazachstaną ir vizito metu sutiktas kolegas kvietęs apsilankyti Kauno kolegijoje. Galutiniame rezultate – abiejų noriai bendradarbiaujančių pusių įgyvendinti apsilankymai svečiose šalyse.

Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros lektorius V. Urbanavičius dar praėjusį mėnesį vyko į Kazachstano architektūros ir civilinės inžinerijos akademiją, įsikūrusią Almatoje. Statybos technologijų, infrastruktūros ir vadybos fakultete esančioje Geodezijos katedroje dėstytojas skaitė paskaitas apie Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, erdvinius duomenis. V. Urbanavičius susirinkusiesiems pristatė išmaniųjų žemėlapių kūrimo principus, „ArcGIS“ platformos sprendimus. Dalytasi ne tik turimomis žiniomis, bet ir dalyvauta Kazachstano aukštųjų mokyklų studentų mokslo tiriamųjų darbų konkurse „Geodezija ir kartografija“ – dėstytojas priklausė konkurso darbų vertinimo komisijai.

Prof. dr. Irina Kuznetsova ir prof. dr. Daniya Shoganbekova (Kazachstano architektūros ir civilinės inžinerijos akademija)

Prieš kelias savaites minėtos akademijos lektorės, pasinaudojusios tarptautinių mainų programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, atvyko į Lietuvą. Prof. dr. Irina Kuznetsova, Geodezijos katedros vedėja Kazachstano architektūros ir civilinės inžinerijos akademijoje, ir prof. dr. Daniya Shoganbekova, įvardytos katedros lektorė, Kauno kolegijoje II kurso studentams, pasirinkusiems geodezijos studijas, skaitė paskaitas apie: Kazachstano kosminės erdvės struktūrą; valstybinio geodezinio tinklo kūrimo ir modernizavimo, naudojant pasaulines navigacijos sistemas, Kazachstano teritorijoje ypatumus; fotogrametrijos ir nuotolinių tyrimų metodų taikymą; geografinių informacinių sistemų plėtrą Kazachstane; GIS (Geographic Information System) ir BIM (Building Information Modeling) integracijos galimybes ir pritaikomumą statybos sektoriuje.

Viešnagės Kaune metu Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros kolektyvas su svečiais dalijosi gerąja patirtimi, aiškinantis profesinius skirtumus ir panašumus, lyginant skirtingas valstybes, drauge aptarė studijų dalykų turinio kūrimo ypatumus, inovatyvių mokymosi formų taikymo galimybes. Taip pat buvo aptartos glaudesnio bendradarbiavimo tarp institucijų galimybės, plėtojant mokslo taikomąją veiklą matavimų inžinerijos studijose, tobulinant profesines kompetencijas stažuočių svetur metu.