Spalio 14–18 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros dėstytojos Gitana Ginevičienė ir Alma Pocienė pagal Erasmus+ programą lankėsi Graikijos West Attica universiteto Dailės ir dizaino fakultete Grafinio dizaino ir vizualinės komunikacijos mokslų katedroje. Dėstytojos ne tik pasidalijo žiniomis, bet ir sėmėsi idėjų iš gerosios universiteto patirties.

Kaip pasakojo dėstytojos, išvyka buvo labai įdomi ir turiningai suplanuota. Vestos kūrybiškai sumodeliuotos ir aktualios paskaitos, šnekučiuotasi su studentais, dėstytojais, intensyviai komunikuota ir apie Grafinių technologijų bei Medijų technologijų studijų programas, jų perspektyvas ir dėstymo metodus. Dėstytojos G. Ginevičienė ir A. Pocienė taip pat turėjo galimybę susipažinti su universiteto mokymosi aplinka: apžiūrėta įranga, laboratorijos, technologijos, kurios naudojamos studijų procese.

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto atstovės vedė paskaitas ir su vietos studentais dalijosi žiniomis apie spaudos kokybės reikalavimus, spaudos technologijas reklamoje ir žiniasklaidoje, gvildenti naujų spausdinimo būdų teoriniai ir praktiniai aspektai, panaudojimo galimybes, į spalvą žvelgta kaip į svarią vaizdinę komunikaciją. Dėstytojos džiaugiasi atgaliniu ryšiu: sulaukta aktyvaus studentų įsitraukimo.

Vizitas reikšmingas ir dėl naujų kontaktų: buvo užmegzti ryšiai su West Attica universiteto atstovais, todėl tikimasi ir tolimesnio institucijų bendradarbiavimo organizuojant studentų bei dėstytojų mainus.