Rugpjūčio 19–24 d. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros vedėja Dalė Lukšaitė dalyvavo tarptautinių studijų renginyje “ICT Summer School” Helsinkio Metropolijos universitete (angl. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences). Informatikos katedros vedėja dėstė intensyvų 20 val. kursą “Introduction to Software Engineering” 30-čiai informatikos inžinerijos krypties tarptautinių studijų bakalauro irmagistrantūros studentų iš Vokietijos, Japonijos, Kinijos, Meksikos, Olandijos ir kitų šalių.

Renginio “ICT Summer School” organizatoriai kasmet suteikia galimybę vasaros laiką išnaudoti prasmingai – plėsti ir gilinti žinias įvairiose informacinių ir komunikacijos technologijų srityse. Smalsuoliai žinių sėmėsi ne tik Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Japonijos, Nyderlandų, Belgijos, Austrijos, Ispanijos, Australijos, JAV aukštųjų mokyklų dėstytojų.

Vizito metu D. Lukšaitė domėjosi studijų aplinka, analizavo tarptautinių studijų proceso organizavimo ypatumus. Intensyvios tarptautinių studijų savaitės metu dėstytoja užmezgė naujus ryšius su dėstytojais iš Japonijos, Kanados, Olandijos, Vokietijos, kurie, anot jos, ateityje leis sustiprinti tarptautinę Informatikos katedros veiklą bei paskatinti dėstytojų bei studentų tarptautinių mainius, bendradarbiavimą jungtinių seminarų organizavimo, mokslo taikomosios bei projektinės veiklos ir kitose srityse.

Svečiuodamasi Suomijoje Informatikos katedros vedėja atliko Kauno kolegijos Kompiuterinių tinklų administravimo, Informacinių finansų sistemų, Programų sistemų bei Metropolijos universiteto Information Technologies studijų programų lyginamąją analizę bei aiškinosi, kaip dar labiau patobulinti Kauno kolegijoje realizuojamų studijų programų kokybę.