Pradinių klasių mokytojas Ąžuolas Jašinskas, PR katedros vedėjas Vytautas Čapas, mokyklos direktorė Daiva Misonienė

Kauno kolegija, pagal sudarytą mokslinių tyrimų ir ekperimentinės plėtros sutartį, įgyvendino kūrybinį darbą, skirtą Kauno rajono Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos auklėtiniams. Technologijų fakulteto baldų gamybos technologijų studijų studentai, atlikdami profesinę praktiką, su dėstytoju Skirmantu Joniku priešakyje pradinių klasių moksleiviams pagamino molbertus.

Moksleiviai išbando kolegijos studentų suprojektuotus ir pagamintus molbertus

Kauno kolegija, sudarydama sutartį su įvardyta pradine mokykla, įsipareigojo atlikti reikiamus mokslinius tyrimus, suprojektuoti ir pagaminti net 25 molbertus. Per kiek daugiau kaip 4 mėnesius buvo įgyvendinti ergonomikos ir žmogaus saugos tyrimai, atlikta suprojektuoto molberto konstrukcijos stiprumo ir stabilumo patikra bei ekologiškų apdailos medžiagų atranka, kt. Galiausia, atlikus minėtus tyrimus, suprojektuotų ir pagamintų molbertų laukė apdailos darbai, po kurių – kelionė į pradinukų klases.

Pirmąją žiemos dieną Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros vedėjas Vytautas Čapas, susitikęs su mokyklos direktore Daiva Misoniene, oficialiai perdavė kolegijos studentų ir dėstytojų darbus – kokybiškus ir moksleiviams pritaikytus molbertus. Šia proga katedros vedėjas buvo pakviestas vesti dailės dalyko pamoką, kurios metu pirmos klasės mokiniai išgirdo apie inžineriją – mokslą, kurio dėka pastarieji galėjo džiaugtis tapybai skirtais molbertais ir pasijusti šio amato atstovais. Taip pat moksleiviai sužinojo ir apie įstaigą, kurioje ruošiami būsimi inžinieriai – Kauno kolegiją.

Moksleiviai išbando kolegijos studentų suprojektuotus ir pagamintus molbertus