Praktiniuose BIP „Advanced Monitoring and Control of Technological Processes“ mokymuose dalyvavo 24 studentai iš Suomijos, Lenkijos, Bulgarijos ir Lietuvos.

Programos metu dalyviai pasinėrė į pramoninių valdiklių programavimą, SQL ir duomenų bazių kūrimą, duomenų vizualizavimą. Šios skirtingos sritys apjungia gebėjimus iš procesų automatizavimo, IT, duomenų mokslo, kurie jau vienas be kito neįsivaizduojami Industry 4.0 ir daiktų interneto kontekste.

Būsimieji inžinieriai kūrė PLV programas, skirtas valdyti virtualius objektus bei rinkti valdomo objekto diagnostinius duomenis bei juos saugoti duomenų bazėse. Pasinaudodami Python programavimo kalba surinktus duomenis apdorojo ir vizualizavo juos interneto naršyklės aplikacijose.

Intensyvių užsiėmimų metu studentai turėjo galimybę pagilinti įgūdžius valdiklių programavime, įgijo žinių kaip paruošti duomenų bazes duomenims priimti iš pramoninių valdiklių bei susipažino su Python programavimo kalbos ir įvairių bibliotekų taikymu duomenims apdoroti ir atvaizduoti.

Tokios tarptautinės programos, pritraukiančios užsienio studentus, leidžia populiarinti Kauno kolegiją, suformuoti ilgalaikių studentų mainų galimybes, įtraukti dėstytojus į tarptautinius projektus, skaitant paskaitas ir vykdant mokslinius tyrimus. Pasikviesdami studentus iš kitų šalių skatiname tarptautiškumą, kuomet studentai įsitraukia į tarptautinius projektus ir veiklas neišvykdami į užsienio šalis.