2023 m. lapkričio 15 d. Technologijų fakultete, Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros dėstytojai dalyvavo 4 val. mokymuose „Mokslinių tyrimų projektų rengimas kitaip“.

Mokymų dalyviai išbandė stalo žaidimo „Granted“ unikalią edukacinę priemonę, skirtą komandoms padėti parengti mokslinių tyrimų projektų struktūrą. Mokymai yra projekto „PLC – Centered VR- Training for Industry 4.0: Train the Trainers“ dalis, skirti dirbantiems įvairiuose projektuose, projektų vadovams, ar norintiems pateikti projekto paraišką ir pagilinti žinias. Pristatyti projektų valdymo praktiniai pagrindai, įvairių projektų  (ERASMUS, EIT, Horizonto verslo projektai) projektų vadybos metodologijų palyginimas.

Mokymus vedė VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (KTPC) vadovas Edvinas Samys. Centras yra aukščiausio lygio Baltijos regiono mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo centras agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras atsakingas mokslininkų, tyrėjų, studentų ir verslininkų produktyvų bendradarbiavimą, mokslinio potencialo panaudojimą, inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą.

Mokymai finansuojami projekto „PLC – Centered VR- Training for Industry 4.0: Train the Trainers. No. LINPRA-20230522-1” lėšomis.