2023 metų spalio 16 dieną startuos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedros organizuojami mokymai pagal mokymo programą Ūkininkavimo pradmenys (kodas – 296081073). Mokymai bus organizuojami nuotoliniu / savišvietos būdu.

Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja žemės ūkio politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami dalyvių parengiamais praktiniais darbais pagal savo būsimų ūkių planuojamas veiklas. Baigus mokymus, dalyviams bus išduodamai pažymėjimai, liudijantys apie įgytą ūkininkavimo kompetenciją. Daugiau apie mokymus, jų turinį skaitykite čia.

Mokymų trukmė: 160 akademinių valandų (per 6 savaites).

Mokymų kaina: 200 eurų.

Registracija bus vykdoma iki 2023 metų spalio 2 dienos. Registracija yra laikoma įvykusia Kauno kolegijai gavus atliktą apmokėjimą už mokymus.

Rekvizitai:

Įstaiga KAUNO KOLEGIJA
Įstaigos kodas 111965284
Sąskaitos Nr. LT28 7300 0100 0222 9776 („Swedbank“)
Už ką mokama „Už ūkininkų mokymus“ + dalyvio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Atlikus mokėjimą, pavedimo kopiją siųskite el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt arba tel. nr. 8 676 12786.