2023 m. vasario 20 d.–balandžio 7 d.

2023 metais nuo vasario 20 dienos iki balandžio 7 dienos (7 savaičių laikotarpyje) vyks Technologijų fakulteto Maisto ir agrotechnologijų katedros organizuojami mokymai pagal mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys“ (kodas – 296081073). Mokymai bus organizuojami nuotoliniu / savišvietos būdu.

Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja žemės ūkio politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami dalyvių parengiamais praktiniais darbais pagal savo būsimų ūkių planuojamas veiklas. Baigus mokymus, dalyviams bus išduodamai pažymėjimai, liudijantys apie įgytą ūkininkavimo kompetenciją. Daugiau apie mokymus, jų turinį skaitykite čia.

Mokymų trukmė: 160 akademinių valandų (per 7 savaites).

Mokymų kaina: 200 eurų.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt arba tel. nr. 8 676 12786.