2022 m. spalio 10 d. – lapkričio 28 d.

2022 metais nuo spalio 10 dienos iki lapkričio 28 dienos (7 savaičių laikotarpyje) vyks Technologijų fakulteto Maisto ir agrotechnologijų katedros organizuojami mokymai pagal mokymo programą Ūkininkavimo pradmenys (kodas – 296081073). Mokymai bus organizuojami nuotoliniu / savišvietos būdu.

Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja žemės ūkio politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami dalyvių parengiamais praktiniais darbais pagal savo būsimų ūkių planuojamas veiklas. Baigus mokymus, dalyviams bus išduodamai pažymėjimai, liudijantys apie įgytą ūkininkavimo kompetenciją. Daugiau apie mokymus, jų turinį skaitykite čia.

Mokymų trukmė: 160 akademinių valandų (per 7 savaites).

Mokymų kaina: 200 eurų.

Užsiregistruoti į mokymus galite čia. Registracija bus vykdoma iki 2022 metų rugsėjo 26 dienos. Registracija yra laikoma įvykusia Kauno kolegijai gavus atliktą mokėjimą už mokymus.

Atlikus mokėjimą, pavedimo kopiją siųskite el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt

Rekvizitai:

Įstaiga  KAUNO KOLEGIJA
Įstaigos kodas 111965284
Sąskaitos Nr. LT28 7300 0100 0222 9776 („Swedbank“)LT42 7044 0600 0815 6460 („SEB“)
Už ką mokama  „Už ūkininkų mokymus“ + dalyvio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt arba tel. nr. 8 676 12786.