2024 m. vasario 19 d. prasideda Technologijų fakulteto Maisto ir agrotechonolgijų technologijos katedros organizuojami mokymai pagal mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys“ (kodas – 296081073). Mokymai bus organizuojami nuotoliniu / savišvietos būdu. Programos tikslas – suteikti reikalingų kompetencijų asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio veikla.

Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja žemės ūkio politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami dalyvių parengiamais praktiniais darbais pagal savo būsimų ūkių planuojamas veiklas.

Baigus mokymus, dalyviams bus  išduodami pažymėjimai, patvirtinantys kompetenciją, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį. Daugiau apie mokymus, jų turinį skaitykite čia.

Mokymų trukmė: 160 akademinių valandų (per 6 savaites).

Mokymų kaina:200 Eur.

Registracija bus vykdoma iki 2024 m. vasario 5 d.

Registracija yra laikoma įvykusia Kauno kolegijai gavus atliktą apmokėjimą už mokymus.
Atlikus mokėjimą, pavedimo kopiją siųskite el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el. p. adresu irena.tulabiene@go.kauko.lt arba tel. nr. +370676 12786.

Rekvizitai:

Įstaiga KAUNO KOLEGIJA

Įstaigos kodas 111965284

Sąskaitos Nr. LT28 7300 0100 0222 9776 („Swedbank“)

Už ką mokama „Už ūkininkų mokymus“ + dalyvio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)