2022 metų lapkričio 29 dieną Kauno kolegijoje vyks išorinis tarptautinis matavimų inžinerijos studijų krypties vertinimas. Susitikimas su vertinimo grupe vyks kolegijos erdvėse.

Kviečiame susipažinti su vertinimo grupės nariais ir vizito darbotvarke.