Nuo š. m. balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. (imtinai) Valstybinis studijų fondas skelbia papildomą prašymų priėmimo laikotarpį socialinei stipendijai pavasario semestrą gauti. Studentai, nespėję pateikti paraiškų socialinei stipendijai gauti arba pagrindinio teikimo metu neatitikę nustatytų kriterijų, kviečiami papildomo paraiškų priėmimo metu užpildyti elektroninį prašymą fondo informacinėje sistemoje „Parama”.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti teikiamos elektroniniu būdu Fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovas, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką). Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, turi per Valstybinio studijų fondo interneto svetainę (http://vsf.lrv.lt/) prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA) ir elektroniniu būdu už pildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. pavasario semestras_ papildomas_balandis).

Į socialinę stipendiją gali pretenduoti pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentai, kurie turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

  • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį: (1. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus; 2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas); 3. užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip; 4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais);
  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą;
  • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinė stipendija yra 3,25 BSI dydžio, t. y. 123,50 Eur per mėnesį. Patvirtinimas, kad Fondas skyrė stipendiją, yra suteiktos socialinės stipendijos pervedimas į studento nurodytą jo asmeninę sąskaitą kas mėnesį 27 dieną.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas skaitykite čia.