Kiekvienais metais aukščiausiais balais už profesionalius, konceptualius baigiamuosius darbus įvertintiems Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos diplomantams yra teikiamos meno premijos. Šiais metais diplomantai iš Dizaino; Mados dizaino; Įvaizdžio dizaino; Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo; Stiklo, keramikos, odos tekstilės meno studijų programų pretendavo į Juozo Zikaro, Eugenijos Lašienės, Jono Vaičio ir Kauno kolegijos Direktoriaus fondų premijas.

Atsakingas darbas – iš būrio talentingų Menų akademijos diplomantų išrinkti laureatus – atiteko kompetentingai komisijai: jos pirmininkui, technikos mokslų daktarui, UAB „Skubios siuntos“ generaliniam direktoriui Vladui Lašui, verslo duomenų analitikui, finansinių duomenų architektūros ir modeliavimo specialistui Martynui Vaičiui, Juozo Zikaro memorialinio muziejaus vadovei Rasai Jonei Ruibienei, Kauno kolegijos direktoriui Pauliui Baltrušaičiui, menotyros mokslų daktarei, Vytauto Didžiojo universiteto profesorei Raimondai Simanaitienei, meno daktarei, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovei, docentei Ingai Valentinienei, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos studijų krypčių koordinatorei Elvyrai Revuckaitei.

Šias metais Juozo Zikaro, Eugenijos Lašienės, Jono Vaičio ir Kauno kolegijos Direktoriaus fondų premijas pretendavo gauti: Dizaino studijų programos diplomantės Elvina Gasparyan, Gabrielė Mončytė, Deimantė Rūkštelytė; Mados dizaino programos diplomantės Salomėja Endziulytė, Ainė ZaleckytėĮvaizdžio dizaino studijų programos diplomantė Karolina VaitiekūnaitėDailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos diplomantė Radvilė VizbaraitėStiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos diplomantės Raminta Leonavičiūtė, Jolita Jaciunskienė.

Skulptoriaus Juozo Zikaro premija įteikta Dizaino studijų programos diplomantei Elvinai Gasparyan už baigiamąjį darbą „J. Zikaro namų-muziejaus vizualinio identiteto dizainas“. Kūrybinės dalies vadovė – Gintarė Jarašienė, tiriamosios dalies vadovė – dr. Ingrida Povilaitienė.

Eugenijos Lašienės fondo premija įteikta Dizaino studijų programos diplomantei Gabrielei Mončytei už baigiamąjį darbą „Socialinio projekto „Padėk tašką“ dizainas patyčių problemoms spręsti“. Kūrybinės dalies vadovė – Gintarė Jarašienė, tiriamosios dalies vadovė – dr. Viktorija Diak.

Jono Vaičio fondo premija įteikta Mados dizaino studijų programos diplomantei Salomėjai Endziulytei už baigiamąjį darbą „Šiaudinio sodo interpretacija šiuolaikinių kostiumų dizaino plotmėje“. Kūrybinės dalies vadovė – Rimantė Rimgailaitė, tiriamosios dalies vadovė – dr. Viktorija Diak.

Kauno kolegijos Direktoriaus fondo premija įteikta Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos diplomantei Ramintai Leonavičiūtei už baigiamąjį darbą „Laidojimo kultūra ir jos atspindžiai stiklo objektuose. Relikvijoriaus, kaip meninio objekto, kūrybinės galimybės mažojoje stiklo skulptūrinėje kompozicijoje“. Kūrybinės dalies vadovė – Sigita Grabliauskaitė, tiriamosios dalies vadovė –  dr. Raimonda Simanaitienė.

 Sveikiname visus diplomantus, pretendavusius gauti meno premijas, ir jų baigiamųjų darbų vadovus!