Birželio 25–28 dienomis Kauno kolegijoje viešėjo Vendos universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas Segun’as Obadire. Su Pietų Afrikos universitetu ryšiai palaikomi nuo 2016 metų, todėl šįkart svečias atvyko aptarti bendradarbiavimą ir galimą jo plėtrą.

Kaip pasakoja Segun’as Obadire, vizito metu daug dėmesio skirta dabartinės veiklos plėtrai aptarti. Kartu su Kauno kolegijos atstovais diskutuota darbuotojų mobilumo skatinimo, studentų, pasirinkusių Maisto technologijos ir Slaugos studijas, mobilumo galimybių, verslumo skatinimo, bendrų publikacijų, bibliotekos išteklių dalijimosi ir kitais klausimais.

Svečias iš Vendos universiteto lankėsi Medicinos fakultete, taip pat daug laiko praleido Technologijų fakultete. Su dekanu dr. Giedriumi Gecevičiumi, prodekane dr. Irma Spūdyte, Maisto technologijos, Aplinkos inžinerijos katedrų vedėjomis bei kitais Technologijų fakulteto darbuotojais diskutuota studijų klausimais, žvalgytasi atnaujinamose Technologijų fakulteto laboratorijose, supažindinta su infrastruktūra ir studentų turimomis veiklos galimybėmis.

Segun’o Obadire vizitą vainikavo apsilankymas Diplomų įteikimo šventėje „Žalgirio“ arenoje: „Įspūdžiai iš šventės – neišdildomi. Siunčiu nuoširdžius sveikinimus ir studentams, ir dėstytojams.“

Svečias dėkojo už svetingumą ir turiningą savaitę bei teigė laukiantis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dėstytojų vizito Vendos universitete.