2019 m. gegužės 24 d. Aplinkos inžinerijos katedros lektorius, matavimų inžinerijos studijų krypties programų komiteto pirmininkas Aurelijus Živatkauskas dalyvavo Matavimų inžinerijos forume, kuris vyko Vilniaus Gedimino technikos universitete.  Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga, siekdama pagerinti geodezininko (matininko, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjo) autoritetą visuomenėje, suorganizavo susitikimą su matavimų inžinerijos srities vienijančių profesinių organizacijų, įvairių valdžios institucijų ir aukštųjų mokyklų atstovais.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Kaimo reikalų komiteto, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, VĮ „Registrų centras“, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos, Lietuvos žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų sąjungos, Vytauto didžiojo universiteto, Kauno kolegijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai.

Forume buvo kalbėta apie geodezijos studijų dabartį ir perspektyvas artimiausioje ateityje. Buvo akcentuota tai, kad šiuo metu vis mažiau abiturientų renkasi šią įdomią, tačiau nelengvą specialybę. Pastebėta, kad darbo rinkoje vis labiau jaučiamas geodezininkų, matininkų ir žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių specialistų trūkumas. Diskusijų metu prieita prie nuomonės, kad gerinant geodezininko, matininko ir žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančio specialisto įvaizdį visuomenėje reikalingas profesinės bendruomenės suvienijimas, aukštųjų profesinių kompetencijų ugdymas ir tobulinimas,  švietėjiška veikla.

Taip pat diskutuota matavimo srities specialisto statuso klausimu. Atkreiptas dėmesys į atskiruose teisės aktuose skirtingą matavimų srities atskirų specialistų įvardijimą, netobulą geodezininko, matininko ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjo teisinį profesinį reglamentavimą. Didelio susidomėjimo sulaukė ir diskusija apie matavimų srities specialistų  veiklos priežiūrą. Buvo pateikti ir aptarti alternatyvūs geodezininkų, matininkų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų veiklos kontrolės mechanizmai.

Forumo vaizdo įrašas

Informaciją pateikė lektorius Aurelijus Živatkauskas