2023 m. vasario 2–5 d.

Kauno kolegijos Pramonės inžinerijos ir robotikos katedra organizuoja matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie vyks 2023 metų vasario 2–5 dienomis nuotoliniu būdu. Mokymuose bus nagrinėjamos matininkams ir geodezininkams aktualios matavimo technikos ir technologijų, teritorijų planavimo, georeferencinio pagrindo kadastro, erdvinių informacinių sistemų, valstybinio geodezinio pagrindo, žemės teisės ir kitos temos bei skirtingos konkrečiai specialybei sritys. Kursai rengiami pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas programas.

 

REGISTRACIJA

Registracija į kursus vykdoma iki sausio 27 dienos. Registracijos anketą rasite čia.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis tel. nr. 8 61 422 743 arba el. p. adresu vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

 

APMOKĖJIMAS

Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos tobulinimo kursai  190 eurų
Kursai tik matininkams arba tik geodezininkams  130 eurų

Atlikti mokėjimą už dalyvavimą mokymuose reikia gavus patvirtinimą apie surinktą dalyvių grupę bei ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki numatytos kursų pradžios. Atlikto bankinio pavedimo kopiją siųskite el. p. adresu vytaute.juodkiene@go.kauko.lt

Rekvizitai:

Įstaiga KAUNO KOLEGIJA
Įstaigos kodas 111965284
Sąskaitos nr. LT28 7300 0100 0222 9776 („Swedbank“)
LT42 7044 0600 0815 6460 („SEB“)
Už ką mokama  „Už TF matininkų ir / arba geodezininkų kursus “ + dalyvio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Naudingo nuorodos:
Geodezijos ir kartografijos darbai
Nekilnojamų daiktų kadastro duomenų nustatymas