Spalio 10 d. įvyko tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (IECOTERD), pritraukusi arti 100 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Belgijos, Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Turkijos.

Konferencijos tikslas – skatinti mokslines diskusijas ir dalytis idėjomis apie technologines ir ekologines inovacijas ir technologijomis grindžiamą verslumą kaip ekonomikos augimo ir socialinių pokyčių regionuose varomąją jėgą.

Pristatyti 3 pranešimai plenarinėje sesijoje. Dr. Georgios Ouzounis – „Atlas AI“ tyrimų komandos, atsakingos už novatoriškų idėjų įgyvendinimą pritaikant dirbtinį intelektą, vadovas, konferencijoje pristatė temą „Atlas of Human Settlements: Monitoring Built-up Change in the Baltic States and Kaliningrad“. Dr. Kevin Howell – Apalčų valstybinio universiteto (angl. Appalachian State University) Meno katedros grafinių komunikacijų programos profesorius ir „Epsilon Pi Tau“ tarptautinių technologijų garbės draugijos vykdomasis direktorius pristatė pranešimą „Preparing for Success in Life: Are You in Control?“. Dr. Marija Verner – Jeilio universiteto (angl. Yale University) postdoktorantė, mokslinę veiklą vykdanti klimato komunikacijos centre, skaitė pranešimą „Public Support for Renewable Energy and Green Policies: Insights from U.S. & Global Surveys“.

Pristatyti 36 pranešimai paralelinėse sesijose, kurios suskirstytos į atskiras tyrimų sritis: verslo, ekonomikos ir švietimo sąveiką; technologinių sprendimų tvariai plėtrai ir kokybės užtikrinimui atskleidimą; maisto technologijas, agroinovacijas ir vartojimo tendencijų įvertinimą; plačiajuosčio interneto technologijų pritaikomumą.