Studijų valdymo sistema

Studijų valdymo sistema KK SVS – tai kompiuterinė sistema, leidžianti valdyti studijų procesą Kauno kolegijoje (KK). Ja naudojantis galima vykdyti šias funkcijas: priimti studentus; registruoti juos į semestrą bei į studijų programos dalykų užsiėmimus; sistemoje sukurti dalykų įvertinimo žiniaraščius bei semestro įvertinimų lapelius visiems studentams; dėstytojams – įrašyti galutinius dalykų pažymius į įvertinimo žiniaraščius; dėstytojams [...]