Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktiką atlieka tose švietimo ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, kuriose dirba socialiniai pedagogai. Praktikos vieta gali būti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo lavinimo mokykla, globos įstaigos, dienos centrai ir kt. organizacijos.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Daniją arba Portugaliją.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti socialinės apsaugos sistemai priklausančiose institucijose: vaikų teisių apsaugos tarnybose, švietimo ir socialinių reikalų departamento socialiniuose skyriuose, psichoneurologiniuose pensionatuose, senelių prieglaudose, sutrikusio intelekto vaikų ir paauglių dienos centruose. Taip pat dirbama darbo biržose, nevyriausybinėse organizacijose, tokiose kaip „Caritas“, „Raudonasis kryžius“, švietimo, sveikatos apsaugos, vidaus reikalų sistemai priklausančiose institucijose ir pan.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Klaipėdos universitete, Lietuvos edukologijos universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Ugdymo mokslai

Studijų kryptis: Pedagogika

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, socialinio pedagogo kvalifikacija

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, atstovaujantis jo teises ir interesus įvairiose švietimo įstaigose. Socialinis pedagogas padeda spręsti ugdytiniams kylančias mokymosi, socialines ir psichologines problemas.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesijos lietuvių kalba
3
Pedagogikos pagrindai ir didaktika
6
Hodegetika
3
Bendroji ir asmenybės psichologija
6
Profesinė etika
3
Socialinė pedagogika
6
Žmogaus ekologija ir vaiko sveikata
3
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Informacijos technologijos
6
Pedagogikos istorija
3
Pažintinė profesinės veiklos praktika
3
Specialioji pedagogika
3
Familistika
3
Socialinės pedagoginės pagalbos teorija ir metodai
9
Profesijos kalba 1 (anglų / prancūzų / vokiečių)
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Raidos psichologija
3
Socialinė ir pedagoginė psichologija
6
Socialinės-pedagoginės pagalbos praktika
6
Teisės įvadas ir civilinė teisė
6
Profesijos kalba II (anglų / prancūzų / vokiečių)
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Filosofijos įvadas
3
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
3
Socialinių tyrimų metodai
6
Prevencinė veikla
9
Vaiko gerovė
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Darnusis vystymasis
3
Prevencinės veiklos praktika
6
Laisvalaikio organizavimo formos
3
Dailės ir žaidimų terapija
3
Socialiniai projektai
4
Socialinės rizikos grupių resocializacija ir integracija
8
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
15
Etika / Estetika / Psichologinė saviugda
3
Projektų valdymas / Sociologijos įvadas / Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose
3
Baigiamasis darbas
9

Fizinis aktyvumas 1–4 semestras

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

  • savarankiškai ir / ar bendradarbiaujant su kitais ugdymo proceso dalyviais veikti įvairiose socialinio ugdymo ir globos veiklos srityse Lietuvos ir tarptautiniame kontekste;
  • teikti socialinę pedagoginę pagalbą ugdytiniams, įvairioms ugdytinių grupėms ir jų šeimoms bei ugdymo įstaigų bendruomenei;
  • vykdyti prevencinę bei mokslo taikomąją veiklas siekiant pozityvios įvairių ugdytinių grupių socializacijos.

Nuomonės

Nerijus Leikus

Dėstytojas

Miglė Danilevičiūtė

Absolventė

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
  • Raštinė: (8 37) 35 23 24
  • Faksas: (8 37) 75 11 35