Specialieji klavišai

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai gali vykti dalinėms studijoms ar praktikai į Daniją arba Portugaliją.

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti kultūros centruose, laisvalaikio ir bendruomenių salėse, meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, radijo ir televizijos studijose, agentūrose, kitose kultūros įstaigose, kurti savo verslą.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti Vilniaus dailės akademijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Humanitarinių studijų centras

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kultūrinės veiklos organizavimas apima kultūrinių veiklų planavimą, valdymą ir realizavimą.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Darnusis vystymasis
3
Informacinės technologijos
6
Socialinė psichologija
3
Ekonomika
6
Kultūros istorija
6
Kultūros politika
3
Vadybos pagrindai
3
2 semestras
Kreditai (ECTS)
Lietuvių kalbos ir rašto kultūra
3
Užsienio kalba (anglų)
3
Taikomoji matematika
4
Apskaita ir finansai
6
Kultūros organizacijų vadyba
6
Renginių organizavimas
5
Pažintinė praktika
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Įmonių ekonomika
3
Verslo ir komercinė teisė
3
Marketingas
6
Scenos kalba ir judesys
3
Scenarijaus rengimo ir renginių režisūros pagrindai
6
Profesijos užsienio kalba (anglų)
6
Verslo etika ir dalykinė komunikacija
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Žmogiškųjų išteklių valdymas
6
Sociokultūrinės veiklos organizavimas
6
Taikomųjų tyrimų metodologija
3
Integruojantis kursinis darbas
3
Kultūrinis turizmas
3
Vadybinės veiklos praktika
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Ryšiai su visuomene
3
Medijų pagrindai
3
Kultūros projektų valdymas
6
Reklamos įvadas
3
Etnokultūros pagrindai
3
Projektinės veiklos praktika
9
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Filosofijos įvadas
3
Tarpkultūrinės komunikacijos įvairialypėse grupėse
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
12
Baigiamasis darbas
9
Laisvai pasirenkamas dalykas
3

Fizinis aktyvumas 1–4

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • numatyti kultūrinės veiklos perspektyvas;
 • rengti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti institucijos vidinę ir išorinę kultūrinę veiklą;
 • užtikrinti kultūrinės veiklos kokybę, reklamuoti ir platinti kultūros produktus;
 • valdyti ir kontroliuoti turimus kultūrai materialinius bei finansinius išteklius.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Kultūrinės veiklos organizavimas
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35