Rudens semestro pradžia visų kursų studentams numatoma rugsėjo 1 d. Studijas planuojama organizuoti kontaktiniu būdu. Esant poreikiui, dalis studijų užsiėmimų bus vykdoma nuotoliniu būdu. Sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu ar nuotoliniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai.

Vadovaujantis Kauno kolegijos studijų tvarka, studijų tvarkaraščiai bus skelbiami ne vėliau kaip savaitė iki semestro pradžios. Studijų tvarkaraščiuose pateikiama informacija nesikeičia – bus nurodomas studijų dalyko pavadinimas, studentų akademinė grupė, kontaktinio darbo laikas, trukmė, vieta ir dėstytojas. Tvarkaraščiai bus skelbiami virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Su šiuo metu kontaktiniams užsiėmimams galiojančiais reikalavimais galima susipažinti čia. Išsamesnė informacija dėl studijų organizavimo 2021–2022 m. m. rudens semestre ir kontaktiniams studijų užsiėmimams taikomų reikalavimų bus pateikta vėliau. Prašome sekti informaciją, pateikiamą interneto svetainėje bei gaunamą el. paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad epidemiologinei situacijai pablogėjus ir pasikeitus LR Vyriausybės nurodymams, galimi studijų organizavimo pakeitimai.