Kauno kolegija pradeda naują studijų proceso organizavimo etapą – studijos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Šie staigūs pokyčiai švietimo sistemoje yra didelis išbandymas tiek studentams, tiek ugdymo įstaigoms. Suprantama, kad tai pareikalaus daugiau kantrybės, kūrybiškumo ir atsakomybės, visoms pusėms reikės įdėti daugiau pastangų. Tikime, kad mūsų visų bendromis pastangomis, užsispyrimu ir susiklausymu, galėsime užtikrinti, kad studijų procesas vyktų sklandžiai ir būtų pasiekti puikūs mokymosi rezultatai.

 1. Nuotolinės studijos pradedamos vykdyti nuo kovo 30 d.
 2. Nuotolinės studijos bus organizuojamos virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle (https://moodle.kauko.lt/).
 3. Bendravimui ir bendarbiavimui bus naudojami Google G Suite for Education (https://gsuite.google.com/dashboard) įrankiai: Gmail, Hangouts Meet ir Hangouts Chat. Taip pat gali būti pasitelkti ir kiti jums pasiekiami įrankiai.
 4. Studijų dalyko / modulio kontaktinis darbas nuotoliniu būdu bus vykdomas studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku. Tvarkaraščiai šiuo metu keičiami nuotolinėms studijoms. Prašome jais kol kas nesivadovauti.

Jums būtinas studijų turinys bus pasiekiamas virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle (https://moodle.kauko.lt/). Čia rasite studijoms parengtą medžiagą, užduotis, interaktyvius testus, plagiato patikros įrankį ir kt.

Studijų dalyko / modulio kontaktinis darbas nuotoliniu būdu bus vykdomas studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku. Bus pateiktos nuorodos ir laikas į tvarkaraštyje suplanuotus kontaktinius susitikimus vaizdo konferencijų būdu (paskaitos, seminarai ir kt.). Kiekvieno studijų dalyko / modulio Moodle virtualiose klasėse bus talpinamos nuorodos į vaizdo konferencijų kambarius, nurodant susitikimo datą ir laiką.

Pagrindinis įrankis, kuris bus naudojamas, yra Hangouts Meet (https://meet.google.com/). Įvairiems seminarams ir konferencijoms organizuoti gali būti pasitelkti ir kiti įrankiai. Apie tai būsite informuoti iš anksto.

INFORMACIJA STUDENTAMS dėl įrašų užsiėmimų metu

 • Paprastai nuotolinio užsiėmimo metu vaizdo / garso įrašas nėra daromas, tačiau yra tokia galimybė.
 • Dėstytojas gali daryti vaizdo ir (ar) garso įrašą studijų užsiėmimo metu, gavęs visų užsiėmimo dalyvių (studentų) sutikimus. Toks įrašas skelbiamas virtualioje Moodle aplinkoje. Jei bent vienas dalyvis nesutinka – įrašas negali būti daromas.
 • Studentai gali pasirinkti, kaip jie nori dalyvauti užsiėmime – jų atvaizdas gali būti matomas arba nematomas.
 • Jei studentas(-ai) davė sutikimą daryti paskaitos vaizdo ir (ar garso) įrašą, jis(-ie) turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, jei šiame įraše yra jo asmens duomenų (atvaizdas, balsas, vardas, pavardė). Sutikimo atšaukimas pateikiamas dėstytojui išsiunčiant elektroninį laišką. Tokiu atveju įrašas turėtų būti neskelbiamas arba paskelbiamas, užtikrinant studento, atšaukusio sutikimą asmens duomenų apsaugą, arba sunaikinamas (atsakingas dėstytojas).
 • SUTIKIMAS dėl vaizdo / garso įrašo darymo užsiėmimo metu:

SUTINKU, kad būtų daromas vaizdo ir garso įrašas užsiėmimo …….. (pavadinimas), vykstančio nuotoliniu būdu …… (data, laikas).

SUTINKU, kad šis vaizdo ir garso įrašas būtų paskelbtas virtualioje Moodle aplinkoje ir prieinamas grupės ……(pavadinimas) studentams iki dalyko (modulio) studijų pabaigos.

Esu informuotas, kad savo sutikimą galiu bet kada atšaukti, pateikdamas prašymą dalyko dėstytojai elektroniniu paštu.

Esu informuotas, kad šis įrašas bus sunaikintas per 1 savaitę nuo studijų dalyko (modulio) pabaigos.

 • Naudojantis Hangouts Meet įrankiu, dalyvių sutikimas pateikiamas dėstytojui paspaudžiant įrašymo mygtuką, o studentams atsakant į programos pateiktą klausimą teigiamai.
 • Paskaitos vaizdo ir (ar) garso įrašo patalpinimo nuoroda pateikiama Moodle virtualioje aplinkoje ir yra prieinama Moodle klasės dalyviams iki dalyko (modulio) studijų pabaigos.
 • Įrašą studentai gali naudoti tik asmeniniais mokymosi tikslais, draudžiama jį atgaminti, platinti, skelbti, rodyti ir kt. veiksmai, galintys pažeisti kitų asmenų privatumą bei autorių teises.
 • Studentai, vadovaujantis Studijų sutartimi, gali daryti asmeniškai paskaitos vaizdo ir (ar) garso įrašą tik gavę dėstytojo sutikimą. Jei dėstytojas sutinka, studentas gali įsirašyti paskaitą ir įrašą naudoti tik savo asmeninėms reikmėms mokymosi tikslais, tačiau negali platinti, viešinti, skelbti, dalintis, rodyti ir pan. Priešingu atveju, pažeistų tiek studijų sutarties sąlygas, tiek kolegijos akademinės etikos kodeksą, tiek autorių teises, tiek asmenų privataus gyvenimo neliečiamumą, kas jiems gali užtraukti civilinę ir administracinę atsakomybę.

 

 

Bus planuojami ir organizuojami tik tie praktiniai užsiėmimai, kuriuos galima atlikti nuotoliniu būdu.

Individualios konsultacijos (vadovavimas baigiamiesiems darbams ir kt.) bus vykdomos asinchroniškai ar tvarkaraštyje skelbiamu laiku arba bendrai studento ir dėstytojo sutartu laiku sinchroninėmis komunikavimo priemonėmis. Tam bus naudojami: Gmail, Hangouts Meet ir/ar Hangouts Chat (https://gsuite.google.com/dashboard).

Bus vykdomos tik tos praktikos, kurias galima vykdyti karantino sąlygomis ir / ar nuotoliniu būdu. Studentų sveikatos ir saugumo užtikrinimas yra laikomas didžiausiu prioritetu.

Informacija bus patikslinta!

Studentai ir darbuotojai gali naudotis paslaugomis nuotoliniu būdu:

VMA Moodle (http://moodle.kauko.lt) – pagrindinė Kauno kolegijos virtuali mokymosi aplinka nuotolinių studijų organizavimui, medžiagos talpinimui, užduotims, plagiato patikrai, interaktyviems testams ir kitų įrankių, esančių šioje sistemoje, naudojimui.

Google G Suite for Education (https://gsuite.google.com/dashboard) – pagrindiniai Kauno kolegijos įrankiai bendravimui ir bendradarbiavimui studijuojant nuotoliniu būdu:

Hangouts Meet (https://meet.google.com) tai yra vaizdo paskaitoms bei kitiems vaizdo susitikimams ir bendravimui skirtas įrankis. Paskaitų dalyviai turi galimybę rašyti ir teksto žinutes, pvz. teikti klausimus, komentuoti ir pan.

Hangouts Chat (https://chat.google.com) įrankis asinchroniniam ir sinchroniniam bendravimui tiek grupėje, tiek tarp dviejų asmenų teksto žinutėmis. Esant poreikiui, vieno mygtuko paspaudimu, galima pereiti į vaizdo susitikimą Hangouts Meet įrankiu.

Gmail (http://mail.go.kauko.lt) el. paštas asinchroniniam bendravimui el. laiškais. Jame yra integruotas ir Google Hangouts įrankis sinchroniniam bendravimui teksto žinutėmis, balsu ar vaizdu tarp dviejų ar daugiau asmenų.

Visi G Suite for Education ir kiti įrankiai pasiekiami iš Jūsų kompiuterio, prisijungus prie Gmail el. pašto ir atsidarius įrankių skydelį Google Apps, esantį ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, Kauno kolegijos logotipo kairėje pusėje.

Jums reikės interneto ryšio ir kompiuterio su internetine vaizdo kamera, mikrofonu, ausinėmis ar garso kolonėlėmis. Tai gali būti stacionarus kompiuteris su išvardintais priedais arba nešiojamas kompiuteris, kuriame visos reikiamos vaizdo ir garso priemonės jau yra integruotos.

Jei vaizdo kameros neturite, studijuoti galite taip pat sėkmingai, tik vaizdo konferencijų metu nebus rodomas jūsų atvaizdas. Tačiau galėsite tiek klausti, tiek dalyvauti diskusijose.

Atminkite, kad studijoms taip galite naudoti planšetę ar išmanųjį telefoną. Tam jums reikia interneto ryšio telefone ar planšetėje ir interneto naršyklės, pageidautina Chrome, kad galėtumėte prisijungti prie Moodle bei įdiegti papildomus Google įrankius:

 1. Gmail
 2. Hangouts Meet
 3. Hangouts Chat

Minėtus Google įrankius galite rasti ir parsisiųsti iš Google Play ar App Store programėlių parduotuvių, kurios pasiekiamos Jūsų išmaniuosiuose telefonuose. Parduotuvių paieškos laukelyje nurodykite čia pateiktų įrankių pavadinimus ir pradėkite paiešką.

Vaizdo susitikimams rekomenduojama naudoti Wi-Fi ar laidinio interneto ryšį ne tik dėl geresnės ryšio kokybės, bet ir dėl to, kad mobilus internetas dažniausiai yra apmokestinamas. Jei visgi naudosite mobilųjį internetą, įvertinkite turimą mobilaus interneto planą ir tai, kad vienai valandai gyvo vaizdo susitikimo galite sunaudoti apie 1GB duomenų.

Kauno kolegijoje, kurioje studijuoja įvairių studijų programų studentai, paskaitos vyksta pagal nustatytą tvarkaraštį.

Studijų procesas organizuojamas vadovaujantis normomis, kurias apibrėžia Kauno kolegijos dokumentai, susiję su studijomis. Paskaitų trukmė, lankomumas, studijų organizavimas, vertinimo sistema, rotacija – šie dalykai svarbūs kiekvienam studentui, ieškančiam atsakymų.

Bene pusė kolegijos studentų atvyksta studijuoti iš kitų miestų ir šalių, todėl jiems kyla apgyvendinimo galimybių klausimas, studentams aktualu gauti tikslią finansinę informaciją apie įmokas, rekvizitus stipendijas ir kt.

Kolegijos studentams sudaromos plačios informacijos išteklių naudojimo, studijų ir praktikų užsienyje, laisvalaikio, sporto ir kitų aktualių paslaugų galimybės.