Siekdama didinti aukštojo mokslo prieinamumą ir mažinti socialinę atskirtį, Kauno kolegija įsteigė stipendijų fondą. Iš šio fondo dešimčiai būsimųjų pirmakursių, atitinkančių nustatytus kriterijus, pirmaisiais studijų metais bus mokamos stipendijos, kurios sieks 200 eurų per mėnesį.

Stojantieji, pretenduojantys į stipendiją, privalo atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

    • šeimos pajamų vidurkis nesiekia 350 eurų per mėnesį vienam asmeniui;
    • yra iš gausios šeimos (3 ir daugiau vaikų, kuriems yra iki 18 metų arba iki 24 metų, jeigu jie studijuoja);
    • viena (-as) augina / globoja vaiką (-us) iki 18 metų.

Pretenduojantys į šią stipendiją taip pat privalo atitikti šiuos kriterijus:

    • Kauno kolegijoje vykdomą studijų programą būti pasirinkus pirmuoju prioritetu;
    • nebūti anksčiau įgijus bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio.

Paraiškų stipendijai gauti pildymas vyksta iki rugpjūčio 23 d.

Iki rugsėjo 20 d. bus vykdomi komisijos posėdžiai ir skelbiami atrankos rezultatai. Studentams, kuriems bus paskirtos stipendijos, jos bus išmokėtos iki spalio 1 d.

Gavusieji stipendijas privalės pateikti dokumentus, patvirtinančius atitikimą keliamiems kriterijams.

Studentai taip pat gali gauti ir kitą finansinę paramą. Su išsamesne informacija galima susipažinti čia.