Priėmimas į valstybės tikslinio finansavimo studijų vietas

Valstybės tikslinis finansavimas – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos konkurso būdu skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų (toliau – aukštosios mokyklos) studentų, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 72 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, kiekvienais metais priimamų studijuoti arba studijuojančių pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, studijų kainai arba jos daliai apmokėti (toliau – tikslinis finansavimas).

Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos Menų akademijos studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas.

2016 Tikslinio finansavimo tvarka

Tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus paskirstymas 2016 metais Kauno kolegijos Menų akademijai

Eil. Nr. Studijų programa Studijų kursas Preliminarus tikslinių studijų vietų skaičius
1. Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas I 1
2. Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas I 4
Iš viso 5

Informacija atnaujinta: 2017-11-28