Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) įgyvendina projektą „Kalbos konsultacijų teikimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų krypties baigiamųjų darbų rengėjams“, kuriuo siekiama ne tik pagerinti baigiamųjų darbų kalbą, bet ir patobulinti būsimųjų pedagogų gimtosios kalbos vartojimo įgūdžius. Projekto vadovė – Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Pedagogikos katedros ir Kalbų centro lektorė dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų krypties studentai, rašantys baigiamuosius darbus, kviečiami dalyvauti nuotoliniu būdu organizuojamuose seminaruose, kurie vyks rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais.

Į pasirinktą seminarą būtina užsiregistruoti iš anksto. Kiekvieno seminaro pavadinimas, pateiktas sąraše, yra aktyvi nuoroda, kurią paspaudus galite užpildyti registracijos formą. Registruojantis būtina nurodyti kolegijos el. pašto adresą. Kvietimą su nuoroda į seminarą, užsiregistravusieji gauna vieną dieną prieš seminarą tik į kolegijos el. paštą. Į seminarą jungiamasi taip pat tik su kolegijos el. paštu.

Taip pat primename, jog nuo spalio 4 d. iki gruodžio 20 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų krypties studentai nuotoliniu būdu konsultuojami lietuvių kalbos klausimais kiekvieną antradienį 15–16 val.  

Kviečiame aktyviai dalyvauti seminaruose ir konsultacijose!