Nuolatos siekdamos plėsti turimas žinias ir įgyti naujų, Kauno kolegijos Kalbų centro lektorės dalyvauja konferencijose Lietuvoje bei užsienyje.  Doc. dr. Rima Jasnauskaitė ir dr. Ligita Judickaitė-Pašvenskienė neseniai sugrįžo iš tarptautinių konferencijų, vykusių Latvijoje ir Estijoje.

Pranešimą Lingvistikos sekcijoje tema – „How to survive in the jungles of methods and techniques: on translation of film titles from English into Lithuanian and Russian“, skirta vertimo problemoms analizuoti  skaitė dr. R. Jasnauskaitė, dalyvavusi trečiojoje tarptautinėje konferencijoje Rygoje „ETECH 2019: Emerging Trends in Economy, Culture and Humanities“, kurią organizavo keturios aukštojo mokslo institucijos: EKA TMU (Latvija), Alberta koledžas (Latvija), Walsh College (JAV), Katovicos ekonomikos universitetas (Lenkija). Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš JAV, Vokietijos, Rusijos, Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Albanijos, Tatarstano, Kazachstano, Slovėnijos, Slovakijos, Italijos, Makedonijos, Rumunijos, Vengrijos, Maltos, Ukrainos, Kipro.

Lektorė dr. L. Judickaitė-Pašvenskienė dalyvavo Taline vykusioje XVIII-oje tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Year of Estonian: The Perspective of Applied Linguistics“. Šiais metais konferencijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas estų kalbai. Renginyje dalyvavo daugiau nei 50 pranešėjų iš Estijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos šalių. Plenarinius pranešimus konferencijoje skaitė žinomi Europos mokslininkai: prof. Bolette Sandford Pedersen iš Kopenhagos universiteto bei prof. Jean-Marc Dewaele iš Londono universiteto ir kt.

Dalyvavimas konferencijose ne tik gilina žinias, plečia akiratį, tačiau ir suteikia galimybių megzti socialinius ryšius, stiprinti bendradarbiavimo kontaktus.