Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija

MENAS, DIZAINAS, KALBOS IR UGDYMAS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS INOVACIJOS


Konferencijos tikslas – skatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo  studijose bei profesinėje veikloje sklaidą.

Konferenciją organizuoja Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas

Konferencijos kryptys:

 • Kritinio mąstymo interpretacija mene
 • Įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste
 • Inovacijos kalbų ir vertimo studijose
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika

Apgailestaudami pranešame, kad šių metų konferencija dėl infekcijos COVID-19 plitimo yra atšaukiama. Apie konferencijos atnaujinimą informuosime papildomai. 

Konferencijos data ir laikas: 

Renginio vieta: Kauno kolegijos studijų centro 407 auditorija, Pramonės pr. 22A, Kaunas

Išsamesnę informaciją apie konferenciją rasite čia.


Mokslinis komitetas:

 • Dr. Inga Valentinienė, pirmininkė
 • Dr. Sigita Saulėnienė
 • Dr.  Rima Jasnauskaitė
 • Dr. Ligita Judickaitė – Pašvenskienė
 • Dr. Algimantas Bagdonas
 • Dr. Dr. Jovita Dargienė
 • Dr. Aistė Dičkalnytė
 • Dr. Raimonda Simanaitienė
 • Dr. Mārīte Opincāne, Rezeknės technologijų akademija (Latvija)
 • Dr. Marina Tzakosta,  Kretos universitetas (Graikija)
 • Dr. Theodor Liho, Nacionalinė dailės akademija (Bulgarija)