Prie Šiaurės ir Baltijos Šalių Ergoterapijos Tinklo (Occupational Therapy in Nordic and Baltic Countries), įkurto 1992 m., kuriam priklauso universitetai iš penkių didžiųjų Šiaurės ir Baltijos šalių: Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Islandijos, Danijos, Estijos ir Latvijos šiemet prisijungė ir Lietuva, kurią atstovauja  Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedra. 

Tinklo universitetų atstovai glaudžiai bendradarbiauja siekdami gerinti ergoterapijos studijų programos studentų mokymo kokybę visose šalyse, didinti mobilumą, plėtoti mokslinius tyrimus ir plėtrą bei palaikyti tarpinstitucinius partnerių ryšius ir bendradarbiavimą.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja Milda Gintilienė, dėstytoja ergoterapeutė Emilija Strimaitytė ir Ergoterapijos studijų programos trečio kurso studentės Dovaidė Kurytė ir Evelina Balčiūnaitė vyko į Karolinskos Institutą (Karolinska Institutet, Sweden) Stokholme ir dalyvavo intensyvioje „NordPlus“ projekto savaitėje, kurios tema – „Įtraukimas į kasdienį gyvenimą, pasitelkiant kasdienes technologijas“. 

Projekto tikslas – praplėsti studentų kompetencijas sprendžiant kasdienių technologijų keliamus iššūkius tam tikroms asmenų grupėms. Projekto metu iškeltų problemų sprendimo būdams atrasti studentai taikė „Design thinking“ metodą, kuris skatins inovatyvias ir kūrybiškas studentų idėjas.