Kauno kolegijos Medicinos fakultete vykdomi įvairūs Nordplus programos projektai, kurie suburia studentus ir dėstytojus iš Baltijos ir Skandinavijos šalių bendroms veikloms. Dauguma šių projektų yra tarpdisciplininiai, suteikiantys galimybę susipažinti su studijuojamos srities inovacijomis bei išbandyti save ne visiškai tradiciniuose vaidmenyse. 

Šiuo metu Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentai ir dėstytojai turi galimybę tobulėti dalyvaudami įvairiose veiklose šiuose tęstiniuose projektuose.

 

Patient centered care in multicultural society and its ethical implications (NordPCC) (projekto Nr. NPHE-2019/10129)

Bendradarbiavimo tinklo tikslas yra plėtoti ir ugdyti Slaugos studijų programų studentų turimas etines kompetencijas, kad jie būtų kūrybingi, gebantys susidoroti su iššūkiais šiuolaikinėje multikultūrinėje aplinkoje. Projekte yra numatyta organizuoti akademinį ir studentų mobilumą ir Intensyvių studijų savaitę Kauno kolegijoje, kurios apimtis 3 ECTS.

 

Network Healing Greenery/2019  (projekto Nr. NPHE-2019/10257) ir Network Healing Greenery/2020

(projekto Nr. NPHE-2020/10140)

Ketvirtus metus sėkmingai vykdomas projektas yra skirtas Socialinio darbo bei Agroverslų technologijų studijų programų studentams bei dėstytojams. Projekte gilinamasi į Green Care koncepcijos sampratą, skatinamas tarpdiscipliniškumas, yra organizuojamos intensyvių studijų savaitės, kurių metu studentai ir dėstytojai  kartu su paslaugų gavėjais kuria gamtos terapinius ir rekreacinius projektus bei rengiamas tarptautinis tarpdisciplininis modulis.

 

Network Welltour/2019  (projekto Nr. NPHE-2019/10152) ir Network Welltour/2020 (projekto Nr. NPHE-2020/10337)

Vienas iš ilgiausią istoriją turinčių Kauno kolegijos vykdomų projektų, kuris jau dešimtmetį skatina tarpdisciplininį požiūrį į sveikatinimo turizmą. Projektas buvo finansuojamas įvairių programų, tačiau tikslas išliko toks pats –  įtraukti Medicinos fakulteto reabilitacijos, burnos sveikatos, kosmetologijos katedras, Verslo fakulteto sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybos studijų programą bei užsienio partnerius iš Estijos, Latvijos ir Suomijos kuriant tarpdisciplininius sveikatinimo paslaugų turizmo modelius. Projekto metu vykdomas studentų ir dėstytojų mobilumas bei rengiamos intensyvių studijų savaitės.

 

Nordejordemodern network (projekto Nr. NPHE-2019/10160)

Vienas iš pirmųjų Nordplus programos tinklų į kurio veiklą įsitraukė Kauno kolegija. Šios tinklo tikslas yra gilinti akušerijos mokslo žinias bei skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių. Šis tinklas yra išskirtinis ir tuo, kad vienija ne tik aukštąsias mokyklas, rengiančias akušerius, bet ir ligonines. Projekto metu vykdomas studentų ir dėstytojų mobilumas, intensyvios studijų savaitės bei atliekami mokslo taikomieji tyrimai. Šiuo metu yra rengiama tarptautinio tyrimo rezultatų apžvalga bei akušerių mokslinių kompetencijų plėtros gairės.

 

Empowering puppetry/2019 (projekto Nr. NPHE-2019/10244) ir Network Empowering Puppetry/2020 (projekto Nr. NPHE-2020/10311)

Vienas iš naujausių tarpkryptinių projektų, apjungiantis Medicinos fakulteto Reabilitacijos, Socialinio darbo bei Technologijų fakulteto Pramoninės inžinerijos ir robotikos katedrų studentus ir dėstytojus bei partnerius iš Suomijos, Estijos ir Latvijos. Pagrindinė projekto tema yra terapinė lėlininkystė, kuri per kūrybos procesą gali būti labai plačiai naudojama psichosocialinių iššūkių sprendime. Projekte yra numatytas intensyvios studijų savaitės organizavimas, tarptautinio/ tarpdisciplininio studijų modulio parengimas ir studentų bei dėstytojų mobilumas.

 

Džiaugiamės, kad šių projektų rezultatai prisidės prie Medicinos fakulteto ir Nordplus programos projektų bendradarbiavimo, tobulėjimo stiprinimo.